Vizualizace a řízení systému chlazení a vytápění výrobního závodu a skladu společnosti Nippon Express v Rotterdamu

12. června 2015 | Reliance SCADA

SCADA/HMI systém Reliance byl nainstalován ve výrobním závodě a skladu společnosti Nippon Express v nizozemském Rotterdamu, kde se stará o vizualizaci a řízení procesu skladování tepla a chladu v podzemních zásobnících. Lze ovládat až tři soustavy zásobníků, z nichž každá se skládá z jednoho zásobníku tepla a jednoho zásobníku chladu.


Pokud je vyžadováno teplo, je voda čerpána ze zásobníku tepla přes výměník, ve kterém se ochladí pomocí tepelného čerpadla, a dopravena do zásobníku chladu. V letním období, kdy je vyžadováno chlazení, se čerpá voda ze zásobníku chladu do zásobníku tepla spolu s dodatečným teplem, které poskytuje suchý chladič s ventilátory. Kondenzační část tepelného čerpadla zvyšuje teplotu vody proudící do budovy.Řídicí systém

Řídicím systémem instalace je Siemens Climatix POL638. Pro komunikaci s tímto zařízením je použit protokol BACnet a alarmy a požadavky se přenáší přes rozhraní BACnet. Komunikace se systémem Reliance je založena na standardu OPC.


Každý měsíc zařízení Climatix vypočítá veškerou energii, která se uloží nebo odebere ze zásobníků. Se změnou kalendářního roku systém Reliance automaticky vygeneruje sestavu (šablona Excel vyplněná daty) a tu pak automaticky odešle na vybrané emailové adresy.


Pro získání vládních licencí na ukládání energie v zásobnících bylo nutné provést registraci celého systému.

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Výrobní závod společnosti Nippon Express v Rotterdamu

Nippon Express

Top