Vizualizace a řízení analýzy plynů v elektrárně
s kombinovaným cyklem Khayam v Íránu

8. června 2016 | Reliance SCADA

V roce 2015 implementovala společnost Delta Gas Mobin Group systém monitorování a řízení infračerveného analyzátoru plynů v elektrárně s kombinovaným cyklem Khayam v Íránu. Tento analyzátor je schopen měřit současně koncentrace až šesti z těchto složek: metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, oxidu dusnatého, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a vody.Řídicí systém

Pro vizualizaci a řízení procesu analýzy plynů byl v elektrárně instalován SCADA/HMI systém Reliance spolu s PLC automatem SIMATIC S7-1200 od firmy Siemens.


SCADA systém Reliance poskytuje následující funkce:


 • modifikace technologických parametrů a nastavení, např. limity alarmů a odchylek
 • grafické operátorské obrazovky pro zobrazení důležitých dat z analyzátoru plynů
 • přehledné zpracování dat
 • zpětná vazba z chodu analyzátoru plynů
 • generování přehledových sestav průtoku plynu a denních/měsíčních sestav
 • archivace sestav, alarmů/událostí a grafů
 • ochrana proti neoprávněnému přístupu
 • správa alarmů; alarmy pocházejí jak ze vstupních signálů, tak z vypočtených hodnot, lze je vytisknout a jsou uloženy na pevném disku; kromě toho lze alarmová hlášení a jejich kvitace vygenerovat ve formě sestav
 • všechny hlavní signály lze zobrazit ve formě plovoucích a historických grafů
 • monitorování všech důležitých signálů s horními a dolními mezemi; vygenerování alarmu
  v případě, že jakýkoli ze signálů je mimo svůj běžný rozsah
 • tzv. HMI rozhraní (Human–Machine Interface), tj. rozhraní mezi člověkem a strojem, které umožňuje operátorovi monitorovat např. všechna aktuální data, vypočtené hodnoty, alarmy/události, parametry či nastavení pomocí řady vizualizačních oken


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Sloupy vysokého napětí, ilustrační obrázek

Delta Gas Mobin Group

Top