Vizualizace a řízení regulační stanice plynu v íránském Shurijehu

9. července 2014 | Reliance SCADA

Regulační systém se skládá ze dvou dvacetipalcových měřicích tratí s ultrazvukovými průtokoměry komunikujícími protokolem Modbus RTU (RS-485). Každá trať reguluje veškerý průtok plynu.


Poznámka: Měřicí trať = část potrubí s kompletním vybavením pro regulaci průtoku plynu


Měřicí trať je vybavena těmito prvky:


 • dva elektromotorem poháněné uzavírací ventily na vstupu a výstupu tratě
 • ultrazvukový průtokoměr
 • snímač absolutního tlaku a přetlaku
 • hmotnostní průtokoměr
 • převodník teploty


Řídicí systém

Jednotlivé prvky jsou propojeny s pracovištěm, které zajišťuje řízení, monitorování a dohled nad průtokem plynu. O vizualizaci (dohled) sledovaných technologií se stará SCADA/HMI systém Reliance (Reliance Control Server), který je nainstalován na hlavním serveru a zobrazen na řídicím panelu. V místnosti operátora jsou umístěny dvě tiskárny a klientský počítač. Ten je vybaven modulem Reliance Control a komunikuje se serverem pomocí redundantního ethernetového spojení. Vizualizační software je dostatečně zajištěn proti neoprávněnému přístupu k systému. Požadovaná data (signály) jsou přenesena do distribuovaného řídicího systému, který je vybaven PLC automatem Siemens SIMATIC S7-300. Ten zajišťuje chod uzavíracích ventilů.


SCADA systém Reliance poskytuje následující funkce:


 • modifikace technologických parametrů a nastavení, např. limity alarmů a odchylek či složení plynu
 • grafické operátorské obrazovky pro zobrazení důležitých dat z přepočítávačů plynu a prvků měřicích tratí
 • přehledné zpracování dat
 • řízení uzavíracích ventilů pomocí PLC Siemens SIMATIC S7-300
 • zpětná vazba z chodu uzavíracích ventilů
 • generování přehledových sestav průtoku plynu, denních a měsíčních sestav; sestavy jsou uloženy na disku a v případě potřeby je lze automaticky vytisknout
 • archivace sestav, alarmů/událostí a grafů
 • ochrana proti neoprávněnému přístupu
 • správa alarmů; alarmy pocházejí jak ze vstupních signálů, tak z vypočtených hodnot, lze je vytisknout a jsou uloženy na pevném disku; alarmová hlášení a kvitace lze rovněž vygenerovat ve formě sestav
 • všechny hlavní signály lze zobrazit ve formě plovoucích a historických grafů
 • monitorování všech důležitých signálů s horními a dolními mezemi; vygenerování alarmu
  v případě, že jakýkoli ze signálů je mimo svůj běžný rozsah
 • tzv. HMI rozhraní (Human–Machine Interface), tj. rozhraní mezi člověkem a strojem, které umožňuje operátorovi monitorovat např. všechna aktuální data, vypočtené hodnoty, alarmy/události, parametry či nastavení pomocí řady vizualizačních oken


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Regulační stanice plynu ve městě Shurijeh Delta Gas Mobin Group, banner
Top