Vizualizace a řízení systému regulace průtoku ropy na ropných polích West Karoun v Íránu

28. června 2016 | Reliance SCADA

V roce 2015 byl společností Delta Gas Mobin Group implementován systém monitorování
a řízení regulace průtoku ropy na ropných polích West Karoun v Íránu.


Regulační systém tvoří tři měřicí tratě s turbínovými průtokoměry, včetně vstupu a výstupu každé tratě. Každá trať reguluje polovinu průtoku ropy.

Měřicí trať = část potrubí s kompletním vybavením pro regulaci průtoku ropy


Měřicí trať je vybavena těmito prvky:


 • dva elektromotorem poháněné uzavírací ventily
 • turbínový průtokoměr
 • snímač absolutního tlaku a přetlaku
 • převodník teploty
 • místní indikátory teplot a tlaků
 • uzavírací ventil zařízení pro ověřování přesnosti měření průtoku ropy
 • ventil řízení průtoku
 • síto

Rovněž je použito zařízení pro automatické i manuální ověřování přesnosti měření průtoku.Řídicí systém

Jednotlivé prvky jsou propojeny s pracovištěm (rozvodnou skříní), které zajišťuje řízení, monitorování a dohled nad průtokem ropy. V místnosti operátora jsou umístěny dvě tiskárny
a server, na kterém je nainstalován runtime modul SCADA systému Reliance a který
s rozvodnou skříní komunikuje pomocí redundantního ethernetového spojení.


Vizualizační software je dostatečně zajištěn proti neoprávněnému přístupu k systému. Požadovaná data (signály) jsou přenesena do distribuovaného řídicího systému, který je vybaven PLC automatem SIMATIC S7-400H od firmy Siemens. Ten zajišťuje chod uzavíracích ventilů.
K výpočtům průtoků jsou použity čtyři počítače Flow-X. Do každého z nich se přenáší maximálně čtyři tzv. fiskální signály (mající přímý dopad na měření, např. průtok, tlak, teplota), ostatní signály jsou přenášeny do PLC. Následně jsou všechny signály vizualizovány ve SCADA systému Reliance. Ten komunikuje s PLC a počítači pro měření průtoku pomocí redundantního ethernetového spojení protokolem Modbus.SCADA systém Reliance poskytuje následující funkce:


 • modifikace technologických parametrů a nastavení, např. limity alarmů a odchylek
 • grafické operátorské obrazovky pro zobrazení důležitých dat z počítačů pro měření průtoku
  a prvků měřicích tratí
 • přehledné zpracování dat
 • zpětná vazba z chodu uzavíracích ventilů
 • generování přehledových sestav průtoku plynu a jiných sestav (denních, měsíčních
  a ověřovacích sestav); jsou uloženy na pevném disku a lze je automaticky vytisknout
 • archivace sestav, alarmů/událostí a grafů
 • ochrana proti neoprávněnému přístupu
 • správa alarmů; alarmy pocházejí jak ze vstupních signálů, tak z vypočtených hodnot, lze je vytisknout a jsou uloženy na pevném disku; kromě toho lze alarmová hlášení a jejich kvitace vygenerovat ve formě sestav
 • všechny hlavní signály lze zobrazit ve formě plovoucích a historických grafů
 • monitorování všech důležitých signálů s horními a dolními mezemi; vygenerování alarmu
  v případě, že jakýkoli ze signálů je mimo svůj běžný rozsah
 • tzv. HMI rozhraní (Human–Machine Interface), tj. rozhraní mezi člověkem a strojem, které umožňuje operátorovi monitorovat např. všechna aktuální data, vypočtené hodnoty, alarmy/události, parametry či nastavení pomocí řady vizualizačních oken
 • kompletní řízení ověřování přesnosti měření průtoku
 • kompletní řízení vzorkování


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Chemická továrna, ilustrační obrázek

Delta Gas Mobin Group

Top