Vizualizace a řízení systému regulace průtoku ropy
v rafinérii na íránském ostrově Lavan

16. června 2016 | Reliance SCADA

V roce 2015 byl společností Delta Gas Mobin Group implementován systém monitorování
a řízení regulace průtoku ropy v rafinérii na íránském ostrově Lavan.


Regulační systém se skládá ze tří tzv. měřicích skidů (metering skids), z nichž každý má dvě samostatné měřicí tratě. Celkem se tedy jedná o šest měřicích tratí s turbínovými průtokoměry, včetně vstupu a výstupu každé tratě.

Měřicí trať = část potrubí s kompletním vybavením pro regulaci průtoku ropy


Měřicí trať je vybavena těmito prvky:


 • dva elektromotorem poháněné uzavírací ventily
 • turbínový průtokoměr
 • snímač absolutního tlaku a přetlaku
 • převodník teploty
 • místní indikátory teplot a tlaků
 • uzavírací ventil zařízení pro ověřování přesnosti měření průtoku ropy
 • ventil řízení průtoku
 • síto

Rovněž je použito zařízení pro automatické i manuální ověřování přesnosti měření průtoku.Řídicí systém

Jednotlivé prvky jsou propojeny s pracovištěm (rozvodnou skříní), které zajišťuje řízení, monitorování a dohled nad průtokem ropy. V místnosti operátora jsou umístěny dvě tiskárny
a server, na kterém je nainstalován runtime modul SCADA systému Reliance a který
s rozvodnou skříní komunikuje pomocí redundantního ethernetového spojení.


Vizualizační software je dostatečně zajištěn proti neoprávněnému přístupu k systému. Požadovaná data (signály) jsou přenesena do distribuovaného řídicího systému, který je vybaven PLC automatem SIMATIC S7-400H od firmy Siemens. Ten zajišťuje chod uzavíracích ventilů.
K výpočtům průtoků je použito sedm počítačů Flow-X.


SCADA systém Reliance komunikuje s PLC a počítači pro měření průtoku pomocí redundantního ethernetového spojení protokolem Modbus. Jednou z výhod systému Reliance pro tento projekt jsou vestavěné drivery jak pro PLC automat, tak pro počítače Flow-X.SCADA systém Reliance poskytuje následující funkce:


 • modifikace technologických parametrů a nastavení, např. limity alarmů a odchylek
 • grafické operátorské obrazovky pro zobrazení důležitých dat z počítačů pro měření průtoku
  a prvků měřicích tratí
 • přehledné zpracování dat
 • zpětná vazba z chodu uzavíracích ventilů
 • generování přehledových sestav průtoku ropy a jiných sestav (hodinových, denních, měsíčních a ověřovacích sestav); jsou uloženy na pevném disku a lze je automaticky vytisknout
 • archivace sestav, alarmů/událostí a grafů
 • ochrana proti neoprávněnému přístupu
 • správa alarmů; alarmy pocházejí jak ze vstupních signálů, tak z vypočtených hodnot, lze je vytisknout a jsou uloženy na pevném disku; kromě toho lze alarmová hlášení a jejich kvitace vygenerovat ve formě sestav
 • všechny hlavní signály lze zobrazit ve formě plovoucích a historických grafů
 • monitorování všech důležitých signálů s horními a dolními mezemi; vygenerování alarmu
  v případě, že jakýkoli ze signálů je mimo svůj běžný rozsah
 • tzv. HMI rozhraní (Human–Machine Interface), tj. rozhraní mezi člověkem a strojem, které umožňuje operátorovi monitorovat např. všechna aktuální data, vypočtené hodnoty, alarmy/události, parametry či nastavení pomocí řady vizualizačních oken
 • kompletní řízení ověřování přesnosti měření průtoku


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Chemická továrna, ilustrační snímek

Delta Gas Mobin Group

Top