Co je nového v systému Reliance 4.8.1

4. ledna 2019 | Reliance SCADA

Přibližně po půl roce vychází další oficiální verze SCADA/HMI systému Reliance, verze 4.8.1, která opět přináší řadu nových funkcí a vylepšení. Ty hlavní shrnuje tento článek.

Kapitoly

Šipka Slučování opakovaných výskytů alarmu/události do jedné instance

Šipka Výběr OPC UA serveru a import proměnných

Šipka REST API

Šipka Bezpečnostní audit

Šipka Reliance Web Client Launcher (Web Client a Java 11)

Šipka Nové komunikační drivery

Šipka Další nové funkce
Slučování opakovaných výskytů alarmu/události do jedné instance

Používáním této nové funkce lze předcházet problémům s hromaděním více instancí stejného alarmu v seznamu aktuálních alarmů/událostí, nejsou-li tyto instance nikým kvitovány. Příslušná volba v dialogu Možnosti projektu je ve výchozím stavu zapnutá v nových i existujících projektech.


Možnosti projektu, Reliance SCADA

Pokud je tato volba zapnutá, nebude při opakování určitého poruchového stavu pokaždé vytvořena nová instance příslušného alarmu, ale bude aktualizována existující instance. Konkrétně bude zvýšen počet výskytů alarmu a upraven čas posledního výskytu alarmu. Tyto informace lze zobrazit jako samostatné sloupce v prohlížeči aktuálních i historických alarmů/událostí.


Reliance 4 Control Server – sloučené alarmy

Podrobnější informace najdete v článku Slučování opakovaných výskytů alarmu do jedné instance.Výběr OPC UA serveru a import proměnných

Ve verzi 4.8.1 byla doplněna možnost vybrat OPC UA server a importovat z něj proměnné. Pro výběr OPC UA serveru byl doplněn nový dialog Vybrat URL koncového bodu OPC UA serveru.


Vybrat URL koncového bodu OPC UA serveru

OPC UA server a OPC DA server mají společný dialog pro import proměnných. Jeho funkce je nyní vylepšena (např. byl doplněn rychlý filtr), takže práce s ním je nyní u obou typů OPC serverů mnohem příjemnější.


Importovat proměnné z OPC UA serveru, Reliance SCADA


REST API

Datové servery systému Reliance (Reliance Server, Reliance Control Server) nyní podporují připojení aplikací třetích stran pomocí jednoduchého a výkonného API rozhraní typu REST (Representational State Transfer API). Stávající SOAP API již nebude dále rozšiřováno, proto pro nové aplikace doporučujeme použít REST API. Dokumentace, která popisuje základní princip, způsob zabezpečení a jednotlivá volání, je součástí webové stránky datového serveru.


REST, Reliance Control Server


Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit je nový nástroj pro vygenerování reportu, který shrnuje všechna nastavení projektu systému Reliance mající vliv na zabezpečení a obsahuje informace o všech síťových spojeních (vzdálené IP adresy, čísla otevřených TCP portů) na jednotlivých počítačích definovaných v projektu. Výsledný report bezpečnostního auditu je uložen v podobě textového souboru.


Reliance 4 Design, Provést bezpečností audit

Informace v tomto souboru mohou být nápomocny při odhalení bezpečnostního problému (např. zapomenuté otevřené spojení, dočasně vypnutá kontrola silných hesel nebo vypnuté šifrování projektu) a může také sloužit IT správcům jako podklad pro vybudování správné síťové infrastruktury pro aplikace systému Reliance.
Reliance Web Client Launcher (Web Client a Java 11)

SCADA systém Reliance je od verze 4.8.1 připraven na možnost spuštění webového klienta na nových verzích programu Java díky novému spouštěči, Reliance Web Client Launcher, který nahrazuje funkci Java Web Start.


Reliance Web Client Launcher

Součástí spouštěče je běhové prostředí JRE (aktuálně verze 11), které je na míru přizpůsobené webovému klientu. Na počítači koncového uživatele tedy není nutné stahovat a do operačního systému instalovat program Java. Stačí stáhnout a spustit Reliance Web Client Launcher, pomocí kterého lze pro zvolenou konfiguraci přímo spustit webového klienta nebo vytvořit jeho zástupce.


Podrobnější informace najdete v článku Reliance Web Client Launcher (Web Client a Java 11).
Nové komunikační drivery

Na základě opakujících se požadavků našich zákazníků na nativní komunikační drivery pro určité typy PLC byly do systému Reliance ve verzi 4.8.1 doplněny tyto komunikační drivery:


  • Allen-Bradley
    Komunikační driver určený k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Allen-Bradley řady MicroLogix, které komunikují protokolem Ethernet/IP.

  • OMRON
    Komunikační driver určený k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy OMRON, které komunikují protokoly Ethernet/IP a FINS/UDP.

Vybrat typ stanice


Další nové funkce

V prohlížeči tabulkových sestav bylo přepracováno zobrazení souhrnných výpočtů. Ty byly dosud umístěny v plovoucím okně, nyní jsou však vloženy přímo do okna prohlížeče.


Tabulkové sestavy, Reliance Control Server

Byl zveřejněn popis struktury souborů vizualizačního projektu. Význam sloupců RDT souborů v podadresáři System je popsán v souboru Info.txt, který je součástí projektu.


Význam parametrů v RP4 souboru je popsán přímo v RP4 souboru (viz sloupec Description v okně Editoru souborů RDT).


Editor souborů RDT, Reliance SCADA

Na bezpečnost SCADA systému Reliance je při vývoji kladen velký důraz. Ve verzi 4.8.1 byla opět zvýšena bezpečnost ukládání hesel uživatelů zavedením dalších funkcí. Do dialogu Možnosti projektu bylo doplněno nové pravidlo pro bezpečná hesla Vynutit použití historie hesel (Zabezpečení > Hesla), které zabrání uživateli nastavit dříve použité heslo. Dále bylo do všech runtime modulů a tenkých klientů doplněno upozornění před vypršením hesla. To se objeví při přihlášení uživatele, když se blíží konec platnosti hesla.


Některé další nové funkce a vylepšení jsme již dříve uvedli v podobě krátkých zpráv na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn. Jiné budeme průběžně doplňovat.


Nenašli jste funkci, na kterou jste se těšili? Výše jsou popsány pouze námi vybrané novinky. Kompletní seznam změn je k dispozici na této stránce.Reliance Earth Icon

Top