4.8.0  4.7.3u3  4.7.3u2  4.7.3u1  4.7.3  4.7.2u2  4.7.2u1  4.7.2  4.7.1  Předchozí verze

Reliance 4.8.1 (Revize 36493)

Vydáno: 3. 1. 2019

Hlavní změny

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Indikátor průběhu

Komponenta Kontejner

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Strom

Komponenta Kruhový indikátor

Komponenta BACnet – Časový program

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Server

Reliance Smart Client

Reliance Web Client

Všechny komunikační drivery

Komunikační drivery M-Bus, PROMOS RT, Teco

Komunikační driver Teco

Komunikační driver Allen-Bradley

Komunikační driver BACnet

Komunikační driver DMB

Komunikační driver DNP3

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Generic

Komunikační driver Hima

Komunikační driver M-Bus

Komunikační driver Modicon

Komunikační driver OMRON

Reliance OPC Server

Reliance OPC UA Server

Utility

Instalační program

Reliance 4.8.0 (Revize 34747)

Vydáno: 6.6.2018

Hlavní změny

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Indikátor průběhu

Komponenty Indikátor průběhu, Posuvník a Stupnice

Komponenta Zadávací pole

Komponenta Zápisník

Komponenta Posuvník

Komponenta Zatržítko

Komponenta Kontejner

Komponenta Tabulka

Komponenta Strom

Komponenta Digifort

Komponenta Multimediální přehrávač

Komponenta Kruhový indikátor

Komponenta Wago – Časový program

Komponenta Časový program

Komponenty Časový program a Teco – Časový program

Komponenty Zápisník, Ekvitermní křivka, Strom, Tabulka, Plovoucí graf, Plovoucí diagram, Posuvník, Zatržítko a Rozbalovací nabídka

Komponenta AMiT – Časový program

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Plovoucí diagram

Komponenta Plovoucí graf

Komponenty Ekvitermní křivka, Posuvník, Rozbalovací nabídka, Strom, Zápisník a Zadávací pole

Komponenty Internet Explorer, Multimediální přehrávač, IP kamera Axis, IP kamera Vivotek, IP kamera Pelco a Digifort

Komponenta IP kamera Vivotek

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Server

Reliance Smart Client

Reliance Web Client

Všechny komunikační drivery

Komunikační driver M-Bus

Komunikační driver BACnet

Komunikační driver IEC 62056

Komunikační driver IEC 104

Komunikační driver IEC 62056

Komunikační driver Siemens

Komunikační driver KNX

Komunikační driver Mitsubishi

Komunikační driver Sauter

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver M-Bus

Komunikační driver Generic

Komunikační driver Johnson Controls

Komunikační driver AMiT

Komunikační driver WAGO

Komunikační driver Rittmeyer WSR3000

SMS Driver

Komunikační driver DNP3

Komunikační driver SNMP

Komunikační driver DLMS

Komunikační driver IoT

Komunikační driver MQTT

External Communicator

Licenční služba, Reliance OPC Server

Reliance OPC Server

Reliance OPC UA Server

Utility

Instalační program

Nápověda a dokumentace

Reliance 4.7.3, Update 3 (Revize 32807)

Vydáno: 21.11.2017

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Smart Client

Reliance 4.7.3, Update 2 (Revize 31453)

Vydáno: 11.5.2017

Všechny moduly

Komponenta Kontejner

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Smart Client

Komunikační driver Siemens

Reliance 4.7.3, Update 1 (Revize 30960)

Vydáno: 5.4.2017

Všechny moduly

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram a Ekvitermní křivka

Vývojové prostředí Reliance Design

Reliance Smart Client

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Johnson Controls

Komunikační driver Mitsubishi

Utility

Instalační program

Reliance 4.7.3 (Revize 30702)

Vydáno: 8.3.2017

Hlavní změny

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Displej

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Tabulka

Komponenta Kontejner

Komponenta Ekvitermní křivka

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram a Ekvitermní křivka

Komponenta Plovoucí graf

Komponenty Teco – Časový program a Časový program

Komponenta BACnet – Časový program

Komponenta Potrubí

Komponenty Potrubí, Aktivní text, Aktivní obrázek a vektorové komponenty

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Web Client

Reliance Smart Client

Reliance Mobile Client

Všechny komunikační drivery

Komunikační driver Mitsubishi

Komunikační driver KNX

Komunikační driver Modbus

Komunikační drivery Modbus, Cimon

Komunikační driver Siemens

Komunikační driver IEC 104

Komunikační driver IEC 62056

Komunikační driver M-Bus

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Sauter

Komunikační driver Teco

Komunikační driver Rittmeyer WSR3000

Komunikační driver Generic

Reliance OPC Server

Utility

Reliance 4.7.2, Update 2 (Revize 28774)

Vydáno: 1.7.2016

Všechny moduly

Komponenta Ukazatel

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance 4.7.2, Update 1 (Revize 28311)

Vydáno: 12.5.2016

Komponenta Tabulka

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Web Client

Komunikační driver Siemens

Reliance 4.7.2 (Revize 28224)

Vydáno: 2.5.2016

Hlavní změny

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Aktivní text

Komponenta Animace

Komponenta Text

Komponenta Tlačítko

Komponenta Displej

Komponenta IP kamera Vivotek

Komponenta IP kamera Axis

Komponenta Sauter – Editor svátků

Komponenta Teco – Časový program

Komponenta Plovoucí graf

Komponenta Plovoucí diagram

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram a Ekvitermní křivka

Komponenta Multimediální přehrávač

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Zadávací pole

Komponenty Rozbalovací nabídka a Zadávací pole

Komponenta Ukazatel

Komponenta Hodiny

Komponenty Časový program a Teco – Časový program

Komponenta Kontejner

Komponenty Tabulka a Strom

Komponenta Tabulka

Komponenta Strom

Komponenty Stupnice a Posuvník

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Server

Reliance Web Client

Reliance Smart Client

Všechny komunikační drivery

Komunikační driver Teco

Komunikační driver DMB

Komunikační driver M-Bus

Komunikační driver Siemens

Komunikační driver IEC 104

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver AMiT

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Johnson Controls

Komunikační driver Generic

SMS Driver

Komunikační driver BACnet

Reliance OPC Server, Licenční služba a Utilita pro licenční klíče

Pomocné nástroje a utility

Instalační program

Reliance 4.7.1 (Revize 25172)

Vydáno: 20.5.2015

Hlavní změny

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenty typu tlačítko

Komponenta Lokální menu

Komponenta BACnet – Časový program

Komponenta Ukazatel

Komponenta Strom

Komponenta Časový program

Komponenta Indikátor průběhu

Komponenta Kontejner

Komponenty Plovoucí diagram, Plovoucí graf a Ekvitermní křivka

Komponenta Digifort

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Control Server

Reliance Server

Reliance Web Client

Reliance Smart Client

Všechny komunikační drivery

Komunikační driver Sauter

Komunikační driver BACnet

Komunikační driver Siemens

Komunikační driver Teco

Komunikační driver IEC 104

Komunikační driver M-Bus

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Cimon

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver AMiT

Komunikační driver Generic

SMS Driver

External Communicator

Pomocné nástroje a utility

Instalátor

Nápověda a dokumentace