4.2.3  4.2.2  4.2.1  4.2.0u1  4.2.0  4.1.5u2  4.1.5u1  4.1.5  4.1.4u2  4.1.4u1  4.1.4  4.1.3  4.1.2  4.1.1  4.1.0  4.0.19  4.0.18  4.0.17u2  4.0.17u1  4.0.17  4.0.16u1  4.0.16  4.0.15  4.0.14  4.0.13  4.0.12  4.0.11  4.0.10  4.0.9  4.0.8  4.0.7  4.0.6  4.0.5  4.0.4  4.0.3  4.0.2  4.0.1  4.0.0

Reliance 4.2.3 (Revize 15645)

Vydáno: 26.3.2012

Všechny moduly

Komponenta IRC

Komponenta Strom

Komponenta Rádiová tlačítka

Komponenty Text, Aktivní text, Zatržítko

Vektorové komponenty

Komponenta IP kamera Vivotek

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Komunikační drivery

Utility

Reliance 4.2.2 (Revize 14344)

Vydáno: 14.11.2011

Všechny moduly

Komponenta Obrázek

Komponenta Strom

Vektorové komponenty

Komponenta Čára

Komponenta Obdélník

Komponenty Časový program, Teco - časový program

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Komunikační drivery

Utility

Instalační program

Reliance 4.2.1 (Revize 12984)

Vydáno: 25.7.2011

Všechny moduly

Komponenta Strom

Komponenta Zadávací pole

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram a Ekvitermní křivka

Komponenta Plovoucí graf

Komponenta ActiveX kontejner

Vývojové prostředí Reliance Design

Runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Server

Web Client

Mobile Client

Reliance OPC Server

Komunikační drivery

Utility

Instalační program

Reliance 4.2.0, Update 1 (Revize 11729)

Vydáno: 2.3.2011

Reliance Server, Reliance Control Server

Komunikační drivery

Reliance 4.2.0, Revize 11640

Vydáno: 17.2.2011

Všechny moduly

Komponenta Tlačítko

Komponenta Zápisník

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram, Ekvitermní křivka, Strom, Tabulka

Komponenta Plovoucí graf

Komponenta Ekvitermní křivka

Komponenta Strom

Komponenta Posuvník

Komponenta Kontejner

Komponenta Čára

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Reliance OPC Server

Komunikační drivery

Nápověda a dokumentace

Instalátor

Reliance 4.1.5, Aktualizace 2 (Revize 10784)

Vydáno: 7.10.2010

Všechny runtime moduly

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance 4.1.5, Aktualizace 1 (Revize 10493)

Vydáno: 31.8.2010

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Web Client

Komunikační drivery

Reliance 4.1.5, Revize 10338

Vydáno: 2.8.2010

Všechny moduly

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram, Ekvitermní křivka

Komponenta Plovoucí diagram

Komponenty Text, Aktivní text, Zatržítko

Komponenta Strom

Komponenta Tabulka

Komponenta Animace

Komponenta Rozbalovací nabídka

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Komunikační drivery

Reliance 4.1.4, Aktualizace 2 (Revize 10041)

Vydáno: 14.6.2010

Komunikační drivery

Reliance 4.1.4, Aktualizace 1 (Revize 9720)

Vydáno: 29.4.2010

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance 4.1.4, Revize 9572

Vydáno: 13.4.2010

Všechny moduly

Komponenty Lokální menu a Kontejner

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Tlačítko

Komponenta Tabulka

Komponenta Plovoucí graf

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Reliance Server

Web Client

Komunikační drivery

Reliance Remote Control Center

Reliance 4.1.3, Revize 8710

Vydáno: 10.12.2009

Všechny komponenty

Komponenty Aktivní text, Potrubí, Zápisník, Strom, ActiveX kontejner, IP kamera AXIS, IP kamera Vivotek, vektorové komponenty

Komponenty typu tlačítko

Komponenta Zatržítko

Komponenta Tabulka

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Plovoucí graf

Komponenta Kontejner

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Komunikační drivery

Konvertor vizualizačních projektů

Ostatní

Reliance 4.1.2, Revize 8367

Vydáno: 22.10.2009

Komponenty Displej a Plněný obrázek

Komponenta Strom

Vývojové prostředí Reliance Design

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server

Web Client

Komunikační drivery

Reliance 4.1.1, Revize 8236

Vydáno: 7.10.2009

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Displej

Komponenta Časový program

Komponenty Plovoucí graf a Plovoucí diagram

Komponenta Rozbalovací nabídka

Komponenta Strom

Komponenta Tabulka

Komponenta Zadávací pole

Vektorové komponenty

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Reliance Driver Server

Komunikační drivery

Nápověda a dokumentace

Reliance 4.1.0, Revize 7449

Vydáno: 9.7.2009

Všechny moduly

Komponenta Tabulka

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Konvertor vizualizačních projektů

Instalační program

Reliance 4.0.19, Revize 7344

Vydáno: 19.6.2009

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Displej

Komponenta Text

Komponenta Aktivní text

Komponenta Zadávací pole

Komponenta Zápisník

Komponenta ActiveX kontejner

Komponenta Teco IRC

Komponenta Strom

Komponenta Plovoucí graf

Komponenta Kontejner

Komponenta Stupnice

Komponenty Sauter - Časový program, Johnson Controls - Časový program

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver AMiT

Utility

Reliance 4.0.18, Revize 6676

Vydáno: 20.3.2009

Všechny komponenty

Komponenta Displej

Komponenta Plovoucí graf

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Teco

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Sauter

Komunikační driver QMD

Reliance 4.0.17, Aktualizace 2 (Revize 6327)

Vydáno: 9.2.2009

Poznámka: Tato aktualizace je kumulativní (obsahuje i předchozí aktualizace).

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Reliance 4.0.17, Aktualizace 1 (Revize 6315)

Vydáno: 3.2.2009

Web Client

Reliance 4.0.17, Revize 6264

Vydáno: 27.1.2009

Všechny moduly

Všechny komponenty

Komponenta Kontejner

Komponenta Zápisník

Komponenta Plovoucí graf

Vývojové prostředí Reliance Design

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Teco

Komunikační driver Promos

Komunikační driver AMiT

Komunikační driver QMD

Konvertor vizualizačních projektů

Utilita Editor souborů RDT

Projekt Tannery

Instalační program

Reliance 4.0.16, Aktualizace 1 (Revize 5648)

Vydáno: 10.11.2009

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Teco

Reliance 4.0.16, Revize 5550

Vydáno: 23.10.2008

Všechny moduly

Komponenta Lokální menu

Komponenta Displej

Komponenta Indikátor průběhu

Komponenty Text, Aktivní text, Zatržítko

Komponenta Radiová tlačítka

Komponenta Zadávací pole

Komponenta Kontejner

Komponenta Zápisník

Komponenta Sauter časový program

Komponenta Posuvník

Komponenta Multimediální přehrávač

Komponenta Tabulka

Komponenta Strom

Komponenta Plovoucí graf

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační driver Modbus

Konvertor vizualizačních projektů

Reliance 4.0.15, Revize 5023

Vydáno: 5.9.2008

Všechny moduly

Komponenty (grafické objekty)

Komponenta Kontejner

Komponenta Zadávací pole

Komponenta Zápisník

Komponenta Strom

Komponenta Potrubí

Komponenta Jednoduchý časový program

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Web Client

Mobile Client

Reliance 4.0.14, Revize 4841

Vydáno: 7.8.2008

Všechny moduly

Komponenty (grafické objekty)

Komponenta Tlačítko

Komponenta Text

Komponenta Displej

Komponenta Kruh

Komponenta Zatržítko

Komponenta Tabulka

Komponenta Obrázek

Komponenta Aktivní obrázek

Komponenta Animace

Komponenta Plněný obrázek

Komponenta Plovoucí graf

Komponenta Zápisník

Komponenta Zadávací pole

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Control Server, Reliance Server

Web Client

Mobile Client

Reliance Driver Server

Komunikační drivery

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Modbus

Ostatní

Reliance 4.0.13, Revize 4317

Vydáno: 27.5.2008

Všechny moduly

Komponenty (grafické objekty)

Komponenta Obrázek

Komponenta Indikátor průběhu

Komponenta Ukazatel

Komponenta Zadávací pole

Komponenty Časový program, Teco - časový program, Jednoduchý časový program

Komponenta Teco - IRC

Komponenty Plovoucí graf, Plovoucí diagram, Ekvitermní křivka

Komponenta Tlačítko

Komponenta Text

Komponenta Rozbalovací nabídka

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Server

Reliance Control Server, Reliance Server

Web Client

Mobile Client

Konvertor vizualizačních projektů

Ostatní

Reliance 4.0.12, Revize 3850

Vydáno: 14.4.2008

Všechny moduly

Komponenta Indikátor průběhu

Komponenta Editační pole

Komponenta Zápisník

Komponenta Strom

Komponenta Popup Menu

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance Control Server, Reliance Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Elgas

Konvertor vizualizačních projektů

Reliance 4.0.10, Revize 3550

Vydáno: 21.3.2008

Komponenta Teco - časový program

Komponenta IP kamera AXIS

Vývojové prostředí "Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance Control Server, Reliance Server

Reliance Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Elgas

Komunikační driver Johnson Controls

Komunikační driver SMS

External Communicator

Konvertor vizualizačních projektů

Reliance 4.0.9, Revize 3184

Vydáno: 19.2.2008

Komponenta Rozbalovací nabídka

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance Control Server

Mobile Client

Komunikační driver Teco

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Elgas

Instalační program

Reliance 4.0.8, Revize 3069

Vydáno: 7.2.2008

Všechny moduly

Komponenta Čára

Komponenta Zadávací pole

Komponenta Tabulka

Vývojové prostředí Reliance Design

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Web Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Elgas

Reliance 4.0.7, Revize 2961

Vydáno: 29.1.2008

Komponenta Plněný obrázek

Komponenta Displej

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Control Server, Reliance Server

Web Client

Mobile Client

Komunikační drivery

Komunikační driver Modbus

Komunikační driver Elgas

Konvertor vizualizačních projektů

Reliance 4.0.6, Revize 2765

Vydáno: 14.1.2008

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance Control Server, Reliance Server

Web Client

Reliance 4.0.5, Revize 2535

Vydáno: 17.12.2007

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Web Client

Reliance 4.0.4, Revize 2509

Vydáno: 11.12.2007

Komponenty (grafické objekty)

Komponenta Aktivní text

Komponenta Internet Explorer

Komponenta Posuvník

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Reliance View", Reliance Control, Reliance Control Server

Web Client

Reliance 4.0.3, Revize 2327

Vydáno: 23.11.2007

Komponenty Displej, Rádiová tlačítka, Hodiny, Plněný obrázek

Vývojové prostředí Reliance Design

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance 4.0.2, Revize 2295

Vydáno: 20.11.2007

Komponenta ActiveX kontejner

Všechny runtime moduly

Reliance View, Reliance Control, Reliance Control Server

Reliance 4.0.1, Revize 2265

Vydáno: 16.11.2007

Všechny moduly

Komponenty (grafické objekty)

Vývojové prostředí Reliance Design

Všechny runtime moduly

Web Client

Driver HW klíčů HASP

Reliance 4.0.0, Revize 2167

Vydáno: 9.11.2007