Správce stavů – textové zobrazení hodnot číselných proměnných

8. listopadu 2016 | Štěpán Držka

V téměř každém SCADA projektu se setkáváme s číselnými proměnnými, jež mohou nabývat předem určeného výčtu hodnot. Tyto hodnoty odpovídají příslušným stavům daného prvku v monitorované technologii. Ukažme si to na příkladu.


V řídicím systému máme proměnnou Mot_Enum (datového typu Byte), která může nabývat těchto hodnot:


Hodnota

Stav

0

klid

1

náběh

2

běh

3

poruchaPro uživatele (dispečera) je pochopitelně vhodná textová reprezentace hodnoty, naopak systémový integrátor potřebuje pracovat s číselnou hodnotou. Toto lze řešit několika způsoby:


  • Zavést druhou proměnnou (datového typu String) a pomocí skriptů do ní ukládat textovou hodnotu na základě číselné hodnoty. U projektů s větším počtem takových proměnných to však může být náročné na vývoj a následnou správu projektu. Může to mít i nepříznivý vliv na počet datových bodů (cenu licence).

  • Pro zobrazení použít komponentu Aktivní text. Není sice nutné zavádět další proměnné, ale z hlediska správy projektu ani toto řešení není příliš výhodné – výčet stavů je totiž nutné definovat v každé komponentě Aktivní text. Tuto nevýhodu lze zčásti eliminovat použitím strukturovaných proměnných a šablon oken. Nicméně použití komponenty Aktivní text (se šablonami či bez) řeší zobrazení textové hodnoty pouze ve vizualizačních oknech. Na zobrazení hodnoty např. v alarmech/událostech nebo sestavách vliv nemá – tam se bude zobrazovat číselná hodnota.

  • Definovat stavy ve Správci stavů. Definice je na jednom místě a zobrazení se projeví všude.


Ve Správci stavů (v systému Reliance od verze 4.7.3) je možné definovat seznamy stavů. Každý seznam obsahuje výčet hodnot a odpovídající text.


Správce stavů

Každou číselnou proměnnou definovanou ve Správci stanic lze napojit na definovaný seznam stavů. Hodnota proměnné se pak při zobrazení bude automaticky převádět na text.


Správce stanic


Výhody použití seznamu stavů

  • Seznam stavů se definuje na jednom místě a je možné jej použít pro libovolný počet proměnných. To přináší výraznou časovou úsporu při tvorbě a správě projektu.
  • Textová reprezentace hodnoty proměnné se objeví všude – ve vizualizačních oknech, alarmech/událostech, sestavách atd.
  • Texty jednotlivých stavů mohou být jazykově lokalizované. To znamená podporu pro vícejazyčné projekty.
  • Stavu nemusí odpovídat pouze jedna hodnota, je možné použít i rozsah hodnot.
  • Podporovány jsou proměnné všech číselných typů (včetně datových typů s plovoucí desetinnou čárkou, např. Float).
  • Podporovány jsou i proměnné typu pole (hodnota se může zobrazovat např. v komponentě Tabulka).


Zatím je možné s hodnotou svázat pouze text. Jiné vlastnosti, např. barva (jako u komponenty Aktivní text), zatím nejsou podporovány. Stejně tak zatím není možné zadávat textovou hodnotu při nastavení proměnné. Obě tyto nevýhody však plánujeme do budoucna odstranit.


Reliance Earth Icon
Top