Slučování opakovaných výskytů alarmu do jedné instance

14. listopadu 2018 | Reliance SCADA

Téměř v každém SCADA projektu jsou definovány nějaké alarmy. V rozsáhlých projektech jich dokonce bývají až desítky tisíc. Za běhu projektu na základě definovaných alarmů vznikají jejich instance. Když v monitorovaném procesu dojde k poruše, vygeneruje SCADA systém instanci příslušného alarmu. U velínu se stálou obsluhou podnikne operátor kroky potřebné k odstranění poruchy a alarm kvituje (potvrdí). Když porucha pomine, kvitovaná instance alarmu je automaticky odstraněna ze seznamu aktuálních alarmů/událostí. Pokud k poruše dojde znovu, vygeneruje se nová instance alarmu a situace se opakuje. Je zřejmé, že v tomto případě nedochází k hromadění více instancí stejného alarmu v seznamu aktuálních alarmů/událostí, protože alarmy jsou průběžně kvitovány operátorem.


Vedle klasických velínů se stálou obsluhou však přibývá SCADA aplikací, které jsou zaměřeny spíše na sběr dat a které nemají stálou nebo vůbec žádnou obsluhu. V tomto případě může docházet k hromadění více instancí stejného alarmu v seznamu aktuálních alarmů/událostí, protože tyto instance nejsou nikým kvitovány. Setkali jsme se i s případy, kdy celkový počet nekvitovaných instancí dosahoval stovek tisíc. To je samozřejmě krajně nežádoucí.Vylepšení ve verzi 4.8.1

Ve verzi 4.8.1 byla proto doplněna možnost sloučit opakované výskyty alarmu/události do jedné instance. Příslušná volba v dialogu Možnosti projektu je ve výchozím stavu zapnutá v nových i existujících projektech.


V prohlížeči historických alarmů/událostí budou instance řazeny stejně jako dříve.


Reliance Earth Icon

Top