Reliance Web Client Launcher (Web Client a Java 11)

12. prosince 2018 | Reliance SCADA

Webový klient systému Reliance je založen na platformě Java a pro jeho provozování je vyžadováno běhové prostředí JRE (Java Runtime Environment) na počítači uživatele. Webový klient se spouští buď jako applet, nebo pomocí Java Web Start (doporučený způsob), což je funkce pro distribuci a spuštění Java aplikací.


Podle prohlášení firmy Oracle (nyní spravuje a udržuje platformu Java) dochází k významným změnám v uvolňování verzí a poskytování podpory. Níže uvedené změny se přímo týkají SCADA systému Reliance:


  • Oracle bude dodávat pouze JDK (Java SDK) bez veřejného JRE (nebude k dispozici samostatný instalátor JRE)
  • některé verze budou mít půlroční podporu, některé víceletou – ty budou označeny jako LTS (long-term support); první LTS verze je Java 11 (k dispozici od září 2018)
  • funkce Java Web Start již nebude dodávána, udržována ani podporována
  • poslední verzí, pro kterou bude k dispozici veřejné JRE a Java Web Start, je verze 8; její podpora končí na konci ledna 2019 pro komerční (např. korporátní) uživatele, resp. na konci roku 2020 pro individuální uživatele

Společnost GEOVAP včas reaguje na výše uvedená fakta. SCADA systém Reliance je od verze 4.8.1 připraven na možnost spuštění webového klienta i na nových verzích programu Java díky novému spouštěči, Reliance Web Client Launcher, který nahrazuje funkci Java Web Start.


Reliance Web Client Launcher, Reliance SCADA

Součástí spouštěče je běhové prostředí JRE (aktuálně verze 11), které je na míru přizpůsobené webovému klientu. Na počítači koncového uživatele tedy není nutné stahovat a do operačního systému instalovat program Java. Stačí stáhnout a spustit Reliance Web Client Launcher, pomocí kterého lze pro zvolenou konfiguraci přímo spustit webového klienta nebo vytvořit jeho zástupce.Výhody při použití spouštěče Reliance Web Client Launcher

  • menší velikost instalačního balíku (cca 30 MB) a nižší nároky na použitý prostor na disku
  • vyšší bezpečnost: JRE není instalováno ani nijak integrováno do operačního systému (žádná jiná aplikace ani webová stránka jej tedy nemůže použít)
  • jeden spouštěč lze použít pro různé projekty, konfigurace i verze systému Reliance
  • zachována automatická aktualizace a kešování programových souborů webového klienta na počítači koncového uživatele
  • zachována automatická aktualizace projektu na počítači koncového uživatele


Reliance Earth Icon

Top