Co je nového v systému Reliance 4.7.3

08. března 2017 | Štěpán Držka

Předchozí oficiální verze systému Reliance, verze 4.7.2, byla uvolněna v květnu 2016. Po necelém roce vývoje je k dispozici verze 4.7.3, jež opět přináší celou řadu novinek, vylepšení a optimalizací, které ocení nejen provozovatelé velmi rozsáhlých projektů. Hlavní změny shrnuje tento článek.

Kapitoly

Šipka Správce stavů

Šipka Dynamické vazby na objekty

Šipka Data specifická pro tenké klienty

Šipka Nové typy akcí

Šipka Způsob kontroly přístupových práv

Šipka Standardní lokální menu nyní pro většinu komponent

Šipka Sestavy na ploše vizualizačního okna

Šipka Webový server

Šipka Nové komunikační drivery Mitsubishi a KNX

Šipka Ukončen vývoj modulu Reliance Mobile Client
Správce stavů

Do systému Reliance byl přidán nový správce – Správce stavů –, který mimo jiné pomáhá řešit otázku textového zobrazení hodnot číselných proměnných. Umožňuje i zadávání hodnot číselných proměnných výběrem z předem definovaného výčtu stavů. Podrobné informace jsou dispozici v tomto článku.


Reliance SCADA, Správce stavů


Dynamické vazby na objekty

Do systému Reliance byla přidána možnost definovat dynamické (nepřímé) vazby na objekty, jež mohou být velice mocným nástrojem při tvorbě vizualizačních projektů. Dynamická vazba na objekt funguje tak, že cílový objekt je určen názvem (hodnotou řídicí proměnné). Řídicí proměnná je datového typu String. Dynamické vazby je možné definovat u některých komponent (Kontejner, Plovoucí graf, Obrázek) a některých typů akcí („Aktivovat okno“, „Zobrazit graf“, „Zobrazit tabulkovou sestavu“, „Zobrazit uživatelskou sestavu“, „Upravit uživatelskou sestavu“). Příklady dynamických vazeb shrnuje tento článek.


Reliance SCADA, Komponenta Kontejner - vazba na strukturovanou proměnnou


Data specifická pro tenké klienty

Byla doplněna možnost udržovat specifickou hodnotu proměnné pro každého připojeného tenkého klienta. To je vhodné např. pro aplikace, které zobrazují data podle přihlášeného uživatele. Uživatel tenkého klienta se přihlásí, datový server na základě jeho jména připraví data (hodnoty proměnných), která se uživateli zobrazí. Jinému uživateli, který může být přihlášen současně, se však musí zobrazit jiná (pro něj určená) data. Přitom oba uživatelé používají stejnou sadu proměnných a prohlížejí stejné vizualizační okno. Pro každého připojeného klienta tedy na serveru existuje samostatná verze těchto proměnných. Podrobnosti naleznete v tomto článku.


Reliance SCADA, Správce stanic – Možnosti sdílení


Nové typy akcí

Do Správce akcí byly doplněny typy akcí „Vybrat skupiny alarmů/událostí“, „Vybrat typy alarmů/událostí“, „Vybrat stanici“, „Vybrat graf“ a „Vybrat plovoucí graf“. Tyto typy akcí se nabízí k použití např. v kombinaci s objekty s dynamickými vazbami (např. komponenty Kontejner, Plovoucí graf, Obrázek a akce typu „Aktivovat okno“, „Zobrazit graf“, „Zobrazit tabulkovou sestavu“, „Zobrazit uživatelskou sestavu“, „Upravit uživatelskou sestavu“).Způsob kontroly přístupových práv

Do dialogu Možnosti projektu byl doplněn parametr „Způsob kontroly přístupových práv“. Tato volba určuje, zda pro ověření přístupových práv stačí, aby přihlášený uživatel disponoval jedním z vyžadovaných práv (tak tomu bylo doposud), nebo zda musí disponovat všemi vyžadovanými právy. Druhá z uvedených možností vede k významnému snížení počtu přístupových práv definovaných v rozsáhlých projektech.


Reliance SCADA, Způsob kontroly přístupových práv


Standardní lokální menu nyní pro většinu komponent

Až do verze 4.7.2 bylo standardní lokální menu dostupné pouze u komponenty Displej. Odstranění tohoto omezení bylo velmi častým požadavkem našich uživatelů. Od verze 4.7.3 je možné aktivovat lokální menu pro všechny komponenty s vazbou na hlavní proměnnou.Sestavy na ploše vizualizačního okna

Do komponenty Kontejner byla doplněna možnost vložit objekty typu Tabulková sestava a Uživatelská sestava. Díky tomu je možné sestavy vkládat přímo na plochu vizualizačního okna.


Reliance SCADA, Sestavy na ploše vizualizačního okna


Webový server

Webový server od verze 4.7.3 podporuje kompresi gzip (optimalizace velikosti přenášených HTTP zpráv). Díky tomu je objem přenášených dat výrazně nižší a odezva serveru rychlejší. Toto zrychlení se projeví zejména v sítích mobilních operátorů. Kompresi lze aktivovat v dialogu Možnosti projektu.


Reliance SCADA, Povolit kompresi přenášených dat metodou GZip


Byla zcela přepracována webová stránka datových serverů (je vhodná i pro zobrazení na dotykových zařízeních). V sekci Správa je nově k dispozici přehled síťových propojení s ostatními runtime moduly a možnost stažení logovacích souborů. Přepracován byl i prohlížeč tabulkových sestav, který nově umožňuje zadat časový rozsah zobrazených dat. V prohlížeči uživatelských sestav je možné exportovat sestavu do různých formátů.


Reliance SCADA, Nový prohlížeč tabulkových sestav


Nové komunikační drivery Mitsubishi a KNX

Byl doplněn komunikační driver pro PLC Mitsubishi. Je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance s řídicími systémy Mitsubishi FX, A, Q, L prostřednictvím ethernetu. Na výběr jsou dva podporované komunikační protokoly, a to „MELSEC A compatible 1E“ a „MELSEC QnA compatible 3E“, oba v binárním kódování.


MitsubishiFX3GE


Dále byl doplněn komunikační driver pro protokol KNX, díky němuž se lze připojit k zařízením v síti KNX/IP.
Ukončen vývoj modulu Reliance Mobile Client

Od verze 4.7.3 již nebude modul Reliance Mobile Client součástí systému Reliance. Důvody našeho rozhodnutí jsou vysvětleny v tomto článku.Nenašli jste funkci, na kterou jste se těšili? Výše jsou popsány pouze námi vybrané novinky. Kompletní seznam změn je k dispozici na této stránce.Reliance Earth Icon

Top