Co je nového v systému Reliance 4.7.2

18. května 2016 | Štěpán Držka

Předchozí oficiální verze systému Reliance, verze 4.7.1, byla uvolněna 20. května 2015. Po necelém roce je k dispozici verze 4.7.2, která opět přináší celou řadu novinek a vylepšení. Hlavní změny shrnuje tento článek.

Kapitoly

Šipka Windows 10

Šipka 4GB RAM

Šipka SSD

Šipka Systém přístupových práv

Šipka Barvy alarmů/událostí

Šipka Kombinace různých typů grafů

Šipka Speciální vnitřní proměnné

Šipka Řada nových funkcí ve skriptech

Šipka Projekt v SQL

Šipka Snadné převedení vizualizačních oken na jiné rozlišení

Šipka Rozbalovací nabídka s dynamickým seznamem položek

Šipka Šablona okna v komponentě Kontejner s nepřímou vazbou na strukturovanou proměnnou

Šipka Maatrix

Šipka Obnovení projektu u koncového uživatele

Šipka Unavuje vás potvrzování dialogových oken?

Šipka Smart Client

Windows 10

Systém Reliance je otestován a plně podporován na Windows 10. Jsou tedy podporovány všechny verze operačního systému od Windows XP.


SCADA systém Reliance je podporován na Windows 10

4GB RAM

Reliance je 32bitový program. Běžné 32bitové programy nemohou adresovat paměť větší než 2 GB. Systém Reliance 4.7.2,
je-li provozován na 64bitových Windows, může adresovat paměť až do 4 GB. Viz LARGEADDRESSAWARE.SSD

Ve verzi 4.7.2 byl vylepšen způsob ukládání některých souborů na disk tak, aby byl minimalizován počet zápisů. Dále byla doplněna detekce SSD disku při startu projektu. Podrobnosti najdete v tomto technickém článku.Systém přístupových práv

Byl přepracován systém přístupových práv. Počet přístupových práv již není omezen na 30, jako tomu bylo v předchozích verzích. Jejich počet nyní není omezen.Barvy alarmů/událostí

V předchozích verzích byly alarmy/události při zobrazení barevně rozlišeny podle stavu (červená, žlutá, bílá barva). Nyní je možné libovolně nastavit barvy pro zobrazení alarmů/událostí podle stavu a/nebo typu. To může velice usnadnit orientaci
v prohlížeči alarmů/událostí.


Reliance SCADA, vlastní nastavení barev alarmů/událostí podle stavu


Reliance SCADA, vlastní nastavení barev alarmů/událostí podle typu


Kombinace různých typů grafů

Typ grafu je nyní možné nastavit na úrovni řady, takže v jednom grafu lze kombinovat např. sloupcový a čárový průběh.


Reliance SCADA, kombinace různých typů grafů


Speciální vnitřní proměnné

Výčet speciálních vnitřních proměnných, zavedený ve verzi 4.7.1, byl rozšířen o následující nové typy:


 • Datum
 • Čas
 • Datum/čas
 • Datum/čas spuštění projektu
 • Doba běhu projektu
 • Náhodná hodnota
 • Pilový průběh
 • Sinusový průběh
 • Volné místo na disku
 • Paměť použitá programem
 • Zatížení CPU programem
 • Verze programu
 • Název projektu
 • Hlavní soubor projektu
 • Adresář projektu
 • Přihlášený uživatel
 • Aktuální jazyk programu
 • Aktuální jazyk projektu
 • Počet připojených tenkých klientů
 • Stav serveru (redundance)
 • Poslední spuštěný skript
 • Datum/čas posledního spuštěného skriptu
 • Datum/čas fyzických proměnných stanice
 • Datum/čas archivních dat stanice
 • Počet platných fyzických proměnných stanice (%)
 • Počítač
 • Aktivní okno
 • Sériové číslo

Reliance SCADA, speciální vnitřní proměnné


Řada nových funkcí ve skriptech

Provádění některých bitových operací přímo v jazyku VBScript nebylo snadné ani rychlé, navíc mohlo dojít k rizikovým stavům. Proto byly zavedeny následující funkce:


 • RSys.GetByte
 • RSys.GetWord
 • RSys.SetByte
 • RSys.SetWord
 • RTag.GetByte
 • RTag.GetWord
 • RTag.SetByte
 • RTag.SetWord
 • RSys.ShiftLeft
 • RSys.ShiftRight
 • RTag.ShiftLeft
 • RTag.ShiftRight

Tyto funkce provádí příslušné bitové operace nativně.


Nová funkce RSys.ExecAction umožňuje provést předem definovanou akci přímo ze skriptů. Funkce RSys.ExecActionAndWait provede akci a zajistí čekání na její dokončení (např. je-li nutné počkat na potvrzení dialogového okna).


Funkce RSys.ExecApp pro spuštění externí aplikace ze skriptu je k dispozici již dlouho. Pokud je však třeba spustit ze skriptu externí aplikaci a počkat na její dokončení, je nyní možné jednoduše použít novou funkci RSys.ExecAppAndWait.


Do Správce skriptů byly zavedeny nové objekty RConst a RProj a nové metody RProj.GetObject a RProj.GetObjectList. Díky nim je možné přistupovat k některým vlastnostem objektů definovaných v projektu.Typ objektu

Podporované vlastnosti

Všechny typy

ObjectType, ID, Name, Alias, CompoundName, CompoundAlias, FullName, FullAlias, ExternalID, Comment, Description

Proměnné

Value, Quality, TimeStamp, LocalTimeStamp, IsQualityGood, EngUnits, EngName, CharacterCount, ElementCount, DecimalPlaceCount

Alarmy/události

Text

Uživatelé

PhoneNumber, EmailAddress, Code

SQL připojení

ConnectionString, DatabaseName

Např. je možné vytvořit skript, který získá seznam proměnných ve stanici např. „Kotelna1“, projde jej cyklem a všem proměnným, jejichž název začíná např. „Param_“, nastaví hodnotu např. na 10. Funkce jsou velice obecné a jejich použití je tedy velmi široké.Projekt v SQL

V některých případech je požadováno propojení systému Reliance 4 s jiným informačním systémem, který potřebuje mít
k dispozici definici projektu (tzn. seznam všech objektů, např. stanic, proměnných a alarmů/událostí, se všemi jejich parametry). Proto byla doplněna možnost exportovat projekt do SQL databáze, kde bude dostupný pro jiné informační systémy. Pokud je tato možnost zapnuta, export projektu se provede automaticky při jeho spuštění.


Reliance SCADA, export projektu do SQL databáze


Snadné převedení vizualizačních oken na jiné rozlišení

Může se stát, že bude třeba převést vizualizační okna projektu na jiné rozlišení. Ve verzi 4.7.2 je pro tento účel k dispozici nový Průvodce transformací oken a komponent, který provede proporcionální změnu rozměrů a parametrů oken a komponent v požadovaném poměru. Poměr lze zadat buď pomocí stávajícího a požadovaného rozlišení obrazovky, nebo procentuálně.


Reliance SCADA, Průvodce transformací oken a komponent


Reliance SCADA, Průvodce transformací oken a komponent


Rozbalovací nabídka s dynamickým seznamem položek

Komponenta Rozbalovací nabídka se zpravidla používá pro výběr ze seznamu předdefinovaných položek. V předchozích verzích byl seznam položek vždy statický. Od verze 4.7.2 může být určen proměnnou typu pole řetězců (Array of String), takže se může za běhu měnit podle potřeby.


Reliance SCADA, Rozbalovací nabídka s dynamickým seznamem položek


Šablona okna v komponentě Kontejner s nepřímou vazbou na strukturovanou proměnnou

Šablony oken v kontejneru a strukturované proměnné jsou velice mocným nástrojem pro tvorbu aplikací s opakujícími se celky (skupinami objektů). Až do verze 4.7.1 bylo však nutné mít pro každý pár šablona okna – strukturovaná proměnná samostatnou komponentu Kontejner. Od verze 4.7.2 stačí mít jeden kontejner se šablonou okna a řídit jeho vazbu na strukturovanou proměnnou dynamicky – pomocí proměnné typu řetězec (String), jejíž hodnota nese název strukturované proměnné. Obsah šablony je tedy možné za běhu měnit nastavením názvu strukturované proměnné.


Reliance SCADA, nastavení řízení vazby na strukturovanou proměnnou dynamicky


Maatrix

Systém Reliance 4.7.2 má podporu pro připojení ke službě urgentní komunikace Maatrix za účelem informování o vzniku alarmu/události. Podrobnosti najdete v technickém článku.
Obnovení projektu u koncového uživatele

Průvodce obnovou projektu ze zálohy byl rozšířen o nový režim Obnova projektu u koncového zákazníka. Tento režim řeší situaci, kdy systémový integrátor aktualizuje u koncového zákazníka projekt, ve kterém zákazník provedl určité změny (např. změna hesel uživatelů nebo přidání nových uživatelů). Obnovují se pouze soubory, které jsou uloženy v záloze, kromě souborů s definicí uživatelů, grafů a tabulkových sestav.
Unavuje vás potvrzování dialogových oken?

Ve verzi 4.7.2 je možné řadu potvrzení umlčet (příště nezobrazovat).


Reliance SCADA, potvrzení


Jejich opětovné zobrazování je možné jednoduše povolit v dialogu Možnosti prostředí.


Reliance SCADA, Možnosti prostředí


Smart Client

Reliance Smart Client nyní umožňuje nastavit vlastnosti grafu. Nastavení se ukládá do profilu uživatele na serveru.


Reliance Smart Client, nastavení vlastností grafu


Od verze 4.7.2 je možné měnit měřítko vizualizačních oken (zoomovat) i v responzivním režimu zobrazení. Při dlouhém stisknutí (long tap) se objeví posuvník pro změnu měřítka.


Reliance Smart Client, posuvník pro změnu měřítka


Komponenty Potrubí, Stupnice, Hodiny a vektorové komponenty se nyní zobrazují pomocí inline SVG. Tím je optimalizováno množství přenášených dat a nedochází ke zkreslení při zvětšení měřítka.


Reliance Smart Client, zobrazení SVG grafiky


Výše jsou popsány pouze vybrané novinky. Kompletní seznam změn je k dispozici na této stránce.Reliance Earth Icon

Top