Doporučení pro provozování SCADA systému Reliance na pevném disku
typu SSD

21. března 2016 | Štěpán Držka

S používáním pevných disků typu SSD (solid-state drive) se v poslední době setkáváme stále častěji, a to nejen v oblasti průmyslové automatizace. Oproti klasickým plotnovým diskům (HDD) mají SSD disky tyto výhody:


 • vysoká rychlost čtení a zápisu
 • neobsahují žádné mechanické části (jsou tedy odolné proti nárazu, vibracím apod.)
 • nízká provozní teplota
 • malé rozměry

Na druhou stranu jejich plošnému nasazení brání tyto nevýhody:


 • vysoká cena za jednotku diskové kapacity
 • nižší životnost disku (z hlediska počtu zápisů na disk)
 • nižší životnost dat (z dlouhodobého hlediska)
 • nižší životnost dat v prostředích s vyšší okolní teplotou

Nižší životnost SSD disků z hlediska počtu zápisů na disk může být problémem při používání SCADA systémů, protože ty jsou obecně určeny pro sběr, ukládání a následnou prezentaci dat. Je proto dobré předem zvážit, zda je provozování SCADA systémů nebo dokonce ukládání sbíraných dat na pevný disk typu SSD vhodné. Při překročení počtu přepisů disku garantovaného výrobcem může dojít k nevratnému poškození a ztrátě dat (navíc bez možnosti reklamace).
SSD disk, ilustrační obrázek

SDD disk (Zdroj: Flickr, Autor, CC BY 2.0)
Jaká data ukládá SCADA systém Reliance na disk?

SCADA systém Reliance ukládá na disk data uvedená v následujícím přehledu:


 • historická data proměnných (datové tabulky)
 • alarmy/události
 • záznamy postmortu
 • poslední (aktuální) hodnoty proměnných
 • historie plovoucích grafů
 • receptury
 • statistiky webového serveru
 • profily uživatelů
 • záznamy k oknům
 • data komponent
 • soubory ve skriptech definovaných v projektu
 • logovací soubory hlavních modulů a komunikačních driverů

Pro prodloužení životnosti SSD disku je nutné minimalizovat počet zápisů. Některá z výše uvedených ukládaných dat lze ovlivnit nastavením (volbou úložiště, intervalu ukládání apod.), některá se ukládají do adresáře vizualizačního projektu, ale je možné jejich ukládání potlačit. Níže jsou uvedeny dvě typické situace a příslušná doporučení.
1. Na počítači je pouze SSD disk

Je nutné si tedy uvědomit fakt, že k dispozici je pouze úložiště s omezeným počtem zápisů na disk, a snažit se nastavením projektu počet zápisů minimalizovat.Historická data, alarmy/události

Tato data je možné ukládat do databáze typu SQL. Pokud je v síti počítač s SQL serverem, doporučujeme data ukládat právě tam. Je-li z nějakého důvodu nutné použít souborové databáze (dBASE), doporučujeme zvážit ukládání dat na síťovou jednotku. Pokud není možné ukládat data na jiný počítač, je třeba se snažit minimalizovat počet zápisů prodloužením intervalu ukládání historických dat (interval vzorkování je možné nastavit podle potřeby).Postmort, receptury, profily uživatelů, záznamy k oknům

U těchto typů dat je možné zvolit úložiště. Zejména v případě postmortu je ke zvážení, zda nezměnit úložiště na síťovou jednotku.Logovací soubory

Logování hlavních modulů i komunikačních driverů doporučujeme vypnout. V krajním případě je možné nastavit úložiště pro logovací soubory na síťovou jednotku, ale vzhledem k nepředvídatelnému množství logovacích informací to příliš nedoporučujeme.Zápis do souborů ze skriptů

Může jít např. o generování sestav do PDF nebo ukládání dat do CSV souboru. Je na místě se snažit množství těchto operací minimalizovat, případně zápis provádět na síťovou jednotku.Statistiky webového serveru

Pokud počítač není serverem pro tenké klienty, uživatelské aplikace nebo Reliance OPC Server, doporučujeme vypnout webový server.Historie plovoucích grafů, poslední (aktuální) hodnoty proměnných, data komponent

Ukládání dat v tomto případě nelze standardně vypnout ani nastavit. V případě potřeby se v této věci obraťte na technickou podporu systému Reliance.
2. Na počítači je kromě SSD disku i HDD disk

V tomto případě rozhodně doporučujeme umístit vizualizační projekt na HDD disk. Dále doporučujeme zkontrolovat nastavení v projektu, zda někde není definována cesta pro ukládání dat na SSD disk.Lepší podpora pro SSD disky ve verzi Reliance 4.7.2

Ve verzi 4.7.2 byl vylepšen způsob ukládání některých souborů na disk tak, aby byl minimalizován počet zápisů. Dále byla doplněna detekce SSD disku při startu projektu. Pokud je v počítači pouze SSD disk a je zapnuté logování, zobrazí se upozornění.
V případě, že je na počítači kromě SSD disku i HDD disk, zobrazí se doporučení přesunout projekt na HDD disk.

Pokud tedy používáte SSD disk, doporučujeme přejít na verzi 4.7.2 nebo novější.Tipy pro provozování SCADA systému Reliance na SSD

 • Pro online monitorování zápisů na disk je možné použít nástroj Process Monitor (zdarma).
 • Pro zjištění životnosti SSD disku můžete použít program SSD Life (shareware).
 • Obecně se doporučuje používat SSD disky pro OS Windows 7 nebo novější, protože podporují TRIM.
  Dále se doporučuje zkontrolovat, zda je TRIM ve Windows povolen (viz tento článek).


Reliance Earth Icon

Top