SCADA systém Reliance podporuje službu urgentní komunikace Maatrix

22. února 2016 | Reliance SCADA

Maatrix je služba vyvíjená a provozovaná českou společností Maat, s. r. o. Jde o službu urgentní komunikace určenou pro rychlé informování uživatelů o nečekaných i čekaných událostech. Na rozdíl od prostého rozesílání zpráv konkrétním uživatelům (např. emaily, SMS, instant messaging) má systém Maatrix tyto klíčové vlastnosti:


  • rychlost – zprávy jsou předávány během několika vteřin
  • zpětná vazba – rozhodnutí odpovědného člověka získáme okamžitě a přesně
  • komunikační postup – pro konkrétní situaci je zvolen příslušný komunikační postup, jak mají být v případě alarmů uživatelé informováni a jak na základě jejich reakce řešení problému případně eskalovat

  • Maatrix – Communication procedure
  • výraznost – mobilní aplikace, která je určena pro komunikaci, je v případě alarmu nepřeslechnutelná
  • přehled – informace o zpracování alarmu jsou průběžně k dispozici, včetně toho, kdo a kdy byl osloven, zda, jak a kdy reagoval
  • vyhodnocení – Maatrix zaznamenává, kdo, kdy a jak byl informován a jak reagoval; je možné vyhodnotit průběh řešení alarmu

Systém má dvě části – serverovou, která slouží pro správu systému a především pro vyvolání a řízení všech komunikačních postupů (je provozována jako služba), a část klientskou, která slouží jako komunikační nástroj uživatelům, kteří mají být svoláni, informováni, od kterých se očekává např. schvalování (je realizována aplikací pro mobilní telefony).
Další informace najdete na stránkách systému Maatrix.Maatrix a SCADA systém Reliance

Systém Reliance od verze 4.7.2 obsahuje podporu pro připojení ke službě Maatrix za účelem informování o vzniku alarmu/události. To znamená, že je možné pro zvolené alarmy/události aktivovat volbu, aby při jejich vzniku byla spuštěna služba Maatrix.


Na webových stránkách Maatrixu najdete postup, jak službu zprovoznit (nastavení Maatrix pro systém Reliance). V rámci založení a nastavení služby si zvolíte i vhodný komunikačních postup (šablonu).


Ve Správci struktury projektu vývojového prostředí Reliance Design stačí u objektu typu počítač povolit spuštění služby Maatrix, zadat ID služby a heslo, případně je možné vybrat skript, který má být spuštěn při ukončení běhu služby:


Správce struktury projektu, Reliance SCADA


Ve Správci stanic u objektu typu alarm/událost stačí aktivovat spuštění služby Maatrix při vzniku alarmu/události:


Správce stanic, Reliance SCADA


Po spuštění projektu se naváže spojení se serverem služby Maatrix a průběžně se kontroluje jeho dostupnost (případně se vyhlásí jeho nedostupnost). Jakmile dojde ke vzniku alarmu/události, jsou informace o alarmu předány na server, který aktivuje aplikaci Maatrix na telefonech uživatelů:


Maatrix APP running on iPhone 5S

V seznamu alarmů/událostí systému Reliance je možné dohledat spuštění služby a její výsledek (např. jméno řešitele havárie):


Archivované alarmy/události, Reliance SCADA


Reliance Earth Icon

Top