Reliance Remote Control Center

U rozsáhlých dispečerských systémů jste se již možná setkali se situací, kdy je současně provozováno více dispečerských pracovišť propojených navzájem počítačovou sítí LAN/WAN a je třeba na těchto počítačích hromadně zaktualizovat vizualizační projekt. Jak tuto situaci vyřešit v případě, že jsou jednotlivá pracoviště od sebe značně vzdálena? Obcházet jednotlivé počítače je zdlouhavé a namáhavé. V tomto případě se vyplatí použít Reliance Remote Control Center.


Reliance Remote Control Center (Reliance RCC) je program pro dálkové ovládání runtime modulů Reliance prostřednictvím počítačové sítě s podporou komunikačního protokolu TCP/IP. Umožňuje z jednoho počítače navázat spojení s runtime moduly spuštěnými na vzdálených počítačích a poté provádět následující operace:


  • ukončit běžící vizualizační projekt
  • znovu spustit vizualizační projekt
  • restartovat běžící vizualizační projekt
  • ukončit běžící runtime modul

Zároveň program umožňuje zobrazit průběh těchto operací pro každý z počítačů.Použití

Program je určen pro správu vizualizačních projektů s více počítači v síti. V těchto případech je vyžadováno, aby verze projektů na jednotlivých počítačích byly shodné. Synchronizace projektů lze pohodlně docílit použitím Reliance RCC v kombinaci s nastavením automatické aktualizace projektu před spuštěním (Reliance Design > Správce struktury projektu > počítač > Aktualizace). Pokud je automatická aktualizace projektu správně nakonfigurována, stačí několik kliknutí v Reliance RCC, aby byl projekt restartován a změny provedené v projektu byly přeneseny po síti LAN/WAN na všechny počítače.Popis práce s programem Reliance Remote Control Center

Po spuštění programu (typicky C:\Program Files\GEOVAP\Reliance4\R_RCC.exe) a otevření vizualizačního projektu je možné příkazem v nástrojové liště vybrat počítače, na nichž běží runtime moduly, které je potřeba dálkově ovládat, ze seznamu počítačů definovaných v projektu. Vybrané počítače se objeví v seznamu v hlavním okně programu. S runtime moduly spuštěnými na označených počítačích je možné příkazem v nástrojové liště navázat spojení. Jakmile je spojení navázáno, je možné pomocí dalších příkazů ukončit a spustit (restartovat) projekt na vybraných počítačích, případně ukončit běžící runtime modul. Průběh těchto operací je pro označený počítač k dispozici ve stejné podobě jako startovací protokol runtime modulů, tj. s barevným odlišením chybových zpráv.Reliance Remote Control Center je standardní součástí instalace systému Reliance 4.Softwarové požadavky

Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Windows 7/ Windows 8, protokol TCP/IP, Reliance 4.

Reliance 4 Box
Top