Je možné přenést licenci uloženou v SW klíči na jiný počítač?

1. října 2013 | Reliance SCADA

Licence uložená v SW klíči je určena pro konkrétní počítač (SW klíč není přenosný mezi počítači). Avšak v ojedinělých případech, jako je např. poškození počítače, mohou zákazníci zažádat (bezplatně) o novou licenci a tu aktivovat na novém počítači. Žádost je možné zaslat na emailovou adresu našeho obchodního oddělení .


Ve zprávě je nutné uvést sériové číslo stávající licence. Pokud je požadavek obchodním oddělením schválen, obdrží zákazník sériové číslo nové licence, kterou na novém počítači aktivuje běžným způsobem. Původní licence bude na serveru zakázána a blokována před dalším použitím.


Další informace se dočtete v popisu licencování systému Reliance 4.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top