Jak adresovat proměnné stanice Modbus

Paměť systémů Modicon je rozdělena do čtyř základních oblastí – binární vstupy, binární výstupy, vstupní registry, uživatelské registry. Tyto oblasti jsou v systémech Modicon adresovány absolutně (viz tabulka, sloupec "Adresace Modicon"). V systému Reliance jsou proměnné adresovány relativně vždy od nuly (viz tabulka, sloupec "Adresace Reliance").


Adresace proměnných stanice Modbus

Paměťová oblast

Adresace Modicon

Adresace Reliance

Typ registru

Adresa

1. Discrete outputs (Coils)

od 00001

Výstupy (Coils)

od 0

2. Discrete inputs

od 10001

Vstupy (Inputs)

od 0

3. Input registers

od 30001

Vstupní registry (Input registers)

od 0

4. Holding registers

od 40001

Uživatelské registry (Holding registers)

od 0

Příklad

Proměnná na adrese 40011 bude v systému Reliance adresována takto:
Typ registru: Uživatelské registry (Holding registers); Adresa: 10Více informací najdete na stránce věnované komunikačnímu driveru Modbus.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top