Vizualizace a ovládání zabezpečovacího systému ve stanici Florenc na lince B pražského metra

Firma NTD group, a. s., z Ústí nad Labem od svého založení působí především v oblasti projektů a dodávek pro kolejovou dopravu. V roce 2001 nasadila SCADA systém Reliance a PLC Tecomat i do podzemní stanice pražského metra Florenc trasa B pro zajištění komunikace mezi zabezpečovacím zařízením a jednotným obslužným pracovištěm JOP. Co se v metru skrývá za názvem JOP Alfa? Jde o obchodní název systému, který podstatným způsobem zvyšuje komfort obsluhy, údržby a kontroly funkce zabezpečovacího zařízení ve stanicích metra.JOP Alfa umožňuje

 • obsluze (výpravčí, dispečer) sledovat na monitoru počítače (terminál obsluhy) okamžitý stav jednotlivých prvků zabezpečovacího zařízení a dopravní situaci v kolejišti, a to ve volitelných variantách (přehledné schéma, lupa)
 • obsluze řídit dopravu v reálném čase pomocí povelů zadávaných z klávesnice a myši; výpravčímu (dispečerovi) vizualizace umožňuje bezpečné postavení dopravní cesty, tj. kombinace polohy výhybek a stavu návěstidel; platnost zvolené dopravní cesty je kontrolována na třech úrovních:
  1. úroveň: skripty ve vizualizaci
  2. úroveň: programem v PLC
  3. úroveň: reléovou logikou
 • údržbě sledovat prostřednictvím diagnostického terminálu totéž co obsluze, navíc jí umožňuje využít režim diagnostického zobrazení a díky tomu snadněji detekovat příčinu poruchy zabezpečovacího zařízení
 • zaznamenávat podstatné události a stavy zařízení a ze získaných dat provádět statistická šetření nebo přehrávat zaznamenané děje přímo na obrazovce terminálu – tzv. postmort
 • předávat informace o stavu zabezpečovacího systému a dopravní situaci do nadřazeného dispečerského systému, přijímat povely z nadřazeného systému a zajistit jejich provedení

Dispečerské pracoviště stanice Florenc B pražského metra

Dispečerské pracoviště stanice Florenc B pražského metra


Kde lze JOP Alfa použít

 • Systém JOP Alfa lze použít jako nástavbu nad stávající bezpečnou reléovou logiku. Jeho použití je ekonomicky výhodné všude tam, kde stávající zabezpečovací zařízení není fyzicky zastaralé (zejména část bezpečné reléové logiky), avšak vzhledem ke způsobu obsluhy je takové zařízení již zastaralé morálně.
 • Systém JOP Alfa nahrazuje původní ovládací a indikační prvky na pracovišti obsluhy (ovládací stůl) a tzv. reléovou volicí skupinu. Výjimkou jsou pouze ty prvky na pracovišti obsluhy, které jsou kryty olověnkovým závěrem nebo počítadlem obsluh a používají se v případě nouzových stavů. Tyto prvky jsou soustředěny na panelu nouzové obsluhy.
 • Systém JOP Alfa ovládá tzv. prováděcí skupinu reléového zabezpečovacího zařízení. "Odpovědnost" za provedení pouze takových povelů, které jsou bezpečné z pohledu kolejové dopravy, je na této prováděcí skupině. V případě nouzových stavů je odpovědnost přenesena na dopravního zaměstnance, který v tomto případě ovládá panel nouzové obsluhy.Z čeho se JOP skládá


Indikační a povelová úroveň:


 • standardní počítače s OS Windows NT
 • dispečerské ovládací zařízení – systém firmy Unicontrols, a. s., instalovaný na trase B metra
 • panel nouzové obsluhy – adresný výrobek firmy NTD, s. r. o.


Ovládací úroveň:


 • komunikační počítače s OS Windows NT
 • vizualizační SW pro jednotné obslužné pracoviště (JOP) vytvořený podle podnikové normy JOP-M pro příslušnou stanici v prostředí SCADA systému Reliance s funkcí postmort
 • programovatelný automat Tecomat NS950 RAPID s aplikačním programem


Prováděcí úroveň:


 • reléové zabezpečovací zařízení typu AŽD 71


Ovládané zařízení:


 • zabezpečovací zařízení v kolejišti (výměny, návěstidla, kolejové obvody atd.)


Ukázka vizualizační obrazovky

PostmortVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Metro, Černý most

Dopravní podnik Praha

Top