Dispečerský systém stanic protikorozní ochrany
a regulačních stanic plynu

Pražská plynárenská, a. s., patří mezi naše největší dodavatele plynu. Společnost dodává zemní plyn jak pro domácnosti, tak i pro firmy sídlící v Praze a příměstských částech Praha-východ, Praha-západ. Kromě toho dodává zemní plyn i do Kladna. Celkový počet zákazníků, kterým Pražská plynárenská dodává plyn, se tak blíží téměř půl milionu.Řídicí systém

V roce 2004 společnost GEOVAP zprovoznila systém monitorování sítě středotlakých regulačních stanic a sítě stanic katodické ochrany plynového potrubí v hlavním městě Praha. Investorem byla Pražská plynárenská. Později byl systém rozšířen o monitorování stanic elektrické polarizované drenáže. Počet připojených stanic se v průběhu let pravidelně navyšoval a v současné době je monitorováno přibližně 180 regulačních stanic, 50 stanic katodické ochrany a 10 stanic elektrické polarizované drenáže. Katodická ochrana a elektrická polarizovaná drenáž slouží k protikorozní ochraně plynového potrubí. Používá se hlavně ve městech s tramvajovými provozy, kde bludné proudy korozi urychlují.


Sběr dat probíhá prostřednictvím sítě GPRS. Jednotlivé stanice se samy pravidelně přihlašují do sítě a předávají naměřená data centrálnímu serveru. Ke spojení také dochází výjimečně při vzniku alarmu. Tímto způsobem je zajištěna minimální spotřeba elektrické energie potřebné pro napájení GSM modemu. To je vzhledem ke způsobu napájení většiny stanic dobíjecími akumulátory či solárními panely velice důležité. Pro vizualizaci stanic byl vybrán SCADA/HMI systém Reliance. Komunikaci mezi stanicemi a systémem Reliance je realizována protokolem IEC 60870-5-104.Dispečerský systém plní tyto úlohy

  • sběr dat z regulačních stanic plynu
  • sběr dat ze stanic katodické ochrany
  • sběr dat ze stanic elektrické polarizované drenáže
  • komunikace se stanicemi prostřednictvím GPRS a GSM modemu
  • automatický příjem zpětných alarmních volání
  • vyhodnocení, archivace a distribuce alarmů
  • archivace a distribuce historických dat
  • síťová komunikace mezi jednotlivými PC přes protokol TCP/IP
  • distribuce dat webovým klientům


Ukázky vizualizačních obrazovekVyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance

Vyzkoušejte si SCADA/HMI systém Reliance na několika ukázkových vizualizacích nebo si zdarma stáhněte instalátor zkušební verze do vašeho počítače.

Vyzkoušet demo
Stáhnout zdarma
Regulační stanice plynu

Pražská plynárenská

Top