Komunikační driver IEC 60870-5-104

Komunikační driver IEC 60870-5-104 je určen k datovému propojení runtime modulů Reliance se zařízeními komunikujícími komunikačním protokolem podle normy IEC 60870-5-104.Spuštění driveru

Komunikační driver je DLL knihovna zaváděná do paměti programem Reliance 4 Driver Server, který může být spuštěn jako služba Windows (Windows Service) při startu operačního systému, nebo jako běžná aplikace při startu vizualizačního projektu. Informace potřebné k navázání spojení se stanicemi si driver načítá z vizualizačního projektu. V závislosti na definici komunikačního kanálu se po jejich načtení aktivuje spojení se všemi připojenými stanicemi.Navázání spojení se stanicí

Prvním komunikačním paketem vysílaným na stanici je paket pro navázání spojení. Při komunikaci prostřednictvím TCP protokolu je to tzv. "Test Frame". Při komunikaci prostřednictvím UDP protokolu je k tomuto účelu používán speciální komunikační paket tzv. "Connect". Tento paket je odesílán také v případě přerušení spojení. Po úspěšném navázání spojení následují další komunikační pakety. Není-li spojení úspěšně navázáno, odesílá komunikační driver žádost o navázání spojení opakovaně ve stanoveném intervalu.Čtení dat

Datový přenos je aktivován po navázání spojení odesláním komunikačního paketu "Start Data". Aktualizace dat ze stanice probíhá na základě příjmu spontánních hlášení. Data lze také vyčíst odesláním tzv. generálního dotazu.


Dokument ke stažení (v angličtině): IEC 60870-5-104 Communication Driver Interoperability GuidePodporované komunikační funkce

Funkce

Funkce

M_SP_NA_1

C_SC_NA_1

M_DP_NA_1

C_DC_NA_1

M_ST_NA_1

C_RC_NA_1

M_BO_NA_1

C_SE_NA_1

M_ME_NA_1

C_SE_NB_1

M_ME_NB_1

C_SE_NC_1

M_ME_NC_1

C_BO_NA_1

M_IT_NA_1

C_IC_NA_1

M_SP_NA_1

C_RD_NA_1

M_ME_ND_1

M_SP_TB_1

M_DP_TB_1

M_ST_TB_1

M_BO_TB_1

M_ME_TD_1

M_ME_TE_1

M_ME_TF_1

M_IT_TB_1

M_EP_TD_1

M_EP_TE_1

M_EP_TF_1

M_EI_NA_1Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top