Přehled funkcí modulů Reliance 4 Design Desktop a Enterprise

Funkce

Reliance 4 Design Desktop

Reliance 4 Design Enterprise

vizuální návrh aplikace

Podporováno Podporováno

vkládání komponent (tzn. vizuálních objektů) vybraných z palety do vizualizačních oken

Podporováno Podporováno

správa komponent vložených do vizualizačních oken, přehledné zobrazení vlastností komponent, hromadná změna vlastností libovolného počtu komponent stejného i různého typu, rotace komponent, duplikace komponent, inteligentní zarovnání a rozmístění komponent, přiřazení proměnných komponentám tažením myší (Drag & Drop), seskupování komponent, přesun komponent do jiné hladiny

Podporováno Podporováno

definice a využívání (výběr, skrytí, zobrazení, zamknutí) hladin ve vizualizačních oknech

Podporováno Podporováno

duplikace vizualizačních oken s možností nahrazení vazeb komponent na proměnné

Podporováno Podporováno

správa vizualizačních oken

Podporováno Podporováno

správa obrázků importovaných do vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno

správa (vytváření, úprava, duplikace, mazání apod.) objektů různého typu (stanic, databázových tabulek atd.) pomocí vizuálních nástrojů s jednotným ovládáním, tzv. Správců; přehledné uspořádání objektů do složek, hromadná změna vlastností libovolného počtu objektů, duplikace objektů, nahrazení odkazů objektů na jiné objekty při duplikaci, export/import objektů do/z CSV souboru

Podporováno Podporováno

správa struktury vizualizačního projektu (dispečinky, počítače, uživatelé, stanice, databázové tabulky atd.), nastavení chování runtime modulů na jednotlivých počítačích

Podporováno Podporováno

správa datových struktur (strukturovaných datových typů)

Podporováno Podporováno

správa stanic, proměnných (jednoduchých i strukturovaných), komunikačních zón a alarmů

Podporováno Podporováno

správa databázových tabulek a databázových položek

Podporováno Podporováno

centrální správa seznamu SQL serverů

Podporováno Podporováno

správa grafů pro zobrazení historických dat

Podporováno Podporováno

správa plovoucích grafů pro zobrazení dat s krátkou historií

Podporováno Podporováno

správa tabulkových sestav pro zobrazení historických dat

Podporováno Podporováno

definice typů a skupin alarmů/událostí

Podporováno Podporováno

správa uživatelských sestav založených na šablonách v TXT, HTML nebo interním formátu (založen na XML)

Podporováno Podporováno

správa receptur pro možnost recepturního řízení

Podporováno Podporováno

vytváření skriptů v jazyce VB Script a jejich správa, kontrola syntaxe skriptů, šablony kódu skriptů

Podporováno Podporováno

vytváření a správa centrálně definovaných akcí

Podporováno Podporováno

správa uživatelů

Podporováno Podporováno

definice přístupových práv

Podporováno Podporováno

zabezpečení vybraných operací pomocí přístupových práv

Podporováno Podporováno

nastavení přístupových práv definovaným uživatelům

Podporováno Podporováno

definice neomezeného množství jazyků ve vizualizačním projektu (včetně asijských), podpora Unicode, správa textů a jejich lokalizace do definovaných jazyků)

Podporováno Podporováno

vytváření šablon oken a jejich vkládání pomocí komponenty Kontejner

Podporováno Podporováno

komponenty pro editaci časových programů řídicích systémů Teco, Johnson Controls, Sauter a BACnet

Podporováno Podporováno

komponenty pro přímou podporu pokojových modulů IRC firmy Teco

Podporováno Podporováno

komponenty pro přímou podporu systému iNELS/Teco

Podporováno Podporováno

komponenty pro přímou podporu IP kamer (Axis, Vivotek a Pelco)

Podporováno Podporováno

komponenta pro podporu kamerového systému Digifort 7

Podporováno Podporováno

podpora pro vkládání ActiveX prvků do vizualizačních oken, napojení vlastnosti ActiveX prvku na proměnnou definovanou ve vizualizačním projektu, napojení události ActiveX prvku na skript definovaný ve vizualizačním projektu

Podporováno Podporováno

možnost zamknutí vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno

nástroj pro zálohování vizualizačního projektu

Podporováno Podporováno

import proměnných z formátu ST a XML podle IEC EN 61131-3

Podporováno Podporováno

správa komunikačních driverů

Podporováno Podporováno

ladění skriptů pomocí externího debuggeru (Just-In-Time debugging)

Podporováno Podporováno

vylepšená editace skriptů pomocí funkcí Source Block Tools

Podporováno Podporováno

průvodce nahrazením parametrů objektů

Podporováno Podporováno

SW klíče pro licence do 200 datových bodů

Podporováno Podporováno

časově omezené licence (rychlá náhrada při poškození nebo odcizení klíče)

Podporováno Podporováno

ověření licence pomocí Licenční služby

Podporováno Podporováno

diagnostika vizualizačního projektu (detekce neplatných a chybějících odkazů na objekty, nesprávných hodnot vlastností, neplatných cest k souborům a adresářům, nesprávných datových typů proměnných, kontrola konsistence vizualizačního projektu, vyhodnocení nepoužitých objektů)

Podporováno Podporováno

tvorba síťových aplikací s TCP/IP komunikací mezi počítači a podporou redundance; definice síťových propojení (hlavních, příp. záložních) a seznamu stanic, jejichž data a alarmy se mají přenášet prostřednictvím těchto propojení

Podporováno

export vizualizačního projektu pro vzdálené uživatele, tj. do formátu určeného pro tenké klienty

Podporováno


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Top