Diagnostika projektu pomůže najít problémy a nesrovnalosti ve vizualizačním projektu

14. října 2013 | Reliance SCADA

Diagnostika vizualizačního projektu je nástroj pro kontrolu vizualizačního projektu, který odhalí řadu chyb, na které by uživatel při běžné práci jen těžko přišel. Průvodce diagnostikou projektu je zabudovaný do vývojového prostředí Reliance Design (do obou verzí, Desktop i Enterprise) v podobě intuitivního průvodce. Výsledkem diagnostiky je seznam detekovaných problémů
a nesrovnalostí ve vizualizačním projektu. Diagnostika dále umožňuje vyhledat a následně odstranit nepoužité objekty a tím optimalizovat projekt. V případě odstranění proměnných může mít taková optimalizace vliv na počet datových bod, tedy i na cenu licence.


Podívejte se na video, které ukazuje, jak se s diagnostikou projektu pracuje.Průvodce diagnostikou projektu

Průvodce diagnostikou projektu se spouští příkazem Projekt > Provést diagnostiku. V prvním kroku průvodce je možné vybrat, jaké typy problémů mají být detekovány.


Průvodce diagnostikou projektu

Průvodce diagnostikou projektu


Druhý krok nabízí výčet oblastí vizualizačního projektu pro kontrolu. To je šikovné v případě rozsáhlých projektů, kdy uživatele zajímají problémy pouze v určitých oblastech a kdy nechce čekat na dokončení kontroly celého projektu.


Oblasti projektu

Průvodce diagnostikou projektu > Oblasti projektu


Pozn.: Pokud mají být detekovány nepoužité objekty (v prvním kroku je aktivní volba Nepoužité objekty), průvodce neumožní volit oblasti prohledávání, protože v takovém případě musí být prohledán celý projekt.Výsledky diagnostiky

Pokud je během diagnostiky projektu detekován nějaký problém, objeví se po jejím dokončení okno s výsledkem. V jeho levé části je strom, jehož struktura odpovídá všem oblastem projektu, a v pravé části je seznam problémů, které odpovídají oblastem označeným ve stromu. To umožňuje velice pohodlnou filtraci. Každá položka v seznamu problémů zobrazuje úplnou cestu k objektu, typ chyby a popis. Při dvojitém kliknutí na položku se otevře příslušná oblast (např. správce, editor komponenty) a označí se ovládací prvek, který odpovídá parametru, u něhož byl problém detekován. Tímto způsobem je možné rychle problém odstranit. U položek typu Nepoužitý objekt je navíc možné použít příkaz Vymazat nepoužité objekty
a odstranit objekty přímo z okna výsledku diagnostiky. Je-li nepoužitým objektem proměnná, je navíc možné zakázat její použití příkazem Zakázat použití proměnných za běhu projektu.


Výsledky diagnostiky

Výsledky diagnostikyVyhledání použití objektů

Diagnostiku projektu je možné použít i pro zjištění, kde je určitý objekt použit (např. proměnná). Použití objektů je možné snadno vyhledat označením objektu v příslušném správci (např. proměnná ve Správci stanic) a zvolením příkazu Vyhledat použití objektů z lokálního menu.


Vyhledat použití objektů

Správce stanic > Vyhledat použití objektů


V prvním kroku Průvodce vyhledáním použití objektů lze hledání omezit na vybrané oblasti. Výsledek hledání se po dokončení průvodce zobrazí ve stejném okně jako v případě diagnostiky projektu.

Reliance Earth Icon

Top