Pomocné nástroje a utility v systému Reliance 4

Reliance Starter

Program pro opožděné spuštění libovolného programu s možností předání parametrů příkazového řádku. Typickým příkladem použití programu je případ, kdy má být vizualizační projekt spouštěn po startu operačního systému. Do složky „Po spuštění“ se umístí zástupce programu Reliance Starter, který je nakonfigurován tak, aby spustil vizualizační projekt s dostatečným zpožděním. Tím je zajištěno, že bude vizualizační projekt spuštěn až po úplné inicializaci operačního systému. Program se konfiguruje pomocí INI souboru. Program (R_Start.exe) je součástí instalace Reliance 4.Reliance Terminator

Program pro korektní ukončení runtime modulu Reliance. Pokud je spuštěn runtime modul a následně spuštěn program Reliance Terminator, bude runtime modul (včetně vizualizačního projektu) korektně ukončen. Typickým příkladem použití programu je případ, kdy je napájení počítače, na kterém běží vizualizační projekt, zálohováno pomocí UPS. Řídicí program spolupracující s UPS je třeba nakonfigurovat tak, aby v případě výpadku napájení spustil program Reliance Terminator před ukončením běhu operačního systému. Program (R_Termin.exe) je součástí instalace Reliance 4.Application Runner

Program pro spuštění libovolného programu nebo otevření dokumentu sdruženou aplikací s možností předání parametrů příkazového řádku. Program se konfiguruje pomocí INI souboru. Typickým příkladem použití programu je projekt s více počítači. Na každém z počítačů s runtime modulem může být spouštěná aplikace umístěna v jiném adresáři. Stačí pak na konkrétním počítači upravit INI soubor podle cesty na adresář spouštěné aplikace. Není tedy nutné mít na počítačích různé verze vizualizačního projektu. Program (R_AppRun.exe) je součástí instalace Reliance 4.RDT Editor

Program pro prohlížení a editaci souborů uložených ve formátu RDT. Formát RDT je používán pro ukládání nevizuálních objektů (např. stanic, proměnných, alarmů) ve vizualizačním projektu. Program (R_DTEditor.exe) je součástí instalace Reliance 4.Reliance 3 to 4 Project Converter

Program pro převod vizualizačních projektů vytvořených v systému Reliance 3 do formátu Reliance 4. Je součástí instalace Reliance 4 (R_3to4.exe). Další informace o převodu vizualizačních projektů z verze Reliance 3 do verze Reliance 4 naleznete na stránce Upgrade na systém Reliance 4.Reliance Remote Control Center

U rozsáhlých dispečerských systémů jste se již možná setkali se situací, kdy je současně provozováno více dispečerských pracovišť propojených navzájem počítačovou sítí LAN/WAN a je třeba na těchto počítačích hromadně zaktualizovat vizualizační projekt. Jak tuto situaci vyřešit v případě, že jsou jednotlivá pracoviště od sebe značně vzdálena? Obcházet jednotlivé počítače je zdlouhavé a namáhavé. V tomto případě se vyplatí použít Reliance Remote Control Center.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Reliance 4 Box
Top