Reliance OPC UA Server

18. března 2021 | Reliance SCADA

Reliance OPC UA Server je modul SCADA systému Reliance sloužící k výměně dat s jinými aplikacemi pomocí technologie OPC UA. Díky tomu je možné propojit SCADA systém Reliance s podnikovými informačními systémy či jinými SCADA systémy. Toto video ukazuje, jak lze přes Reliance OPC UA Server zpřístupnit data z vizualizačního projektu systému Reliance jiné aplikaci, která funguje jako OPC UA klient.V tutoriálu si ukážeme

  • otevření demo projektu ve vývojovém prostředí Reliance Design
  • sdílení proměnných s OPC klienty
  • spuštění projektu, OPC UA klienta, Monitorovacího klienta a služby Reliance OPC UA Server
  • konfigurace Monitorovacího klienta a OPC UA klienta
  • porovnání hodnot proměnných v projektu Reliance a OPC UA klientovi


Top