Náplň školení a ceny

Pořádáme tři typy školení:


Šipka Základní školení (3 dny)

Šipka Školení pro pokročilé uživatele (2 dny)

Šipka Kompletní školení (5 dní)


Náplň a ceny jednotlivých školení najdete v tabulkách níže.Základní školení

Školení je určeno pro základní seznámení se SCADA systémem Reliance. Účastníci projdou jeho jednotlivé části a naučí se používat všechny podstatné funkce pro tvorbu vizualizačních projektů.

 • Délka školení: 3 dny
 • Cena za školení: 11 000 Kč bez DPH
 • Další účastník školení ze stejné firmy: 10 000 Kč bez DPH
 • Cena za jednotlivý den: 4 500 Kč bez DPH

Slevy z licencí:
Účastník základního školení obdrží poukaz na slevu buď 30 % z jakékoliv vývojové licence, nebo 15 % z jakékoliv runtime licence SCADA systému Reliance.


1. den

Představení systému Reliance, základní pojmy, instalace, ukázkové aplikace, vytvoření první aplikace, stanice (PLC), proměnné, alarmy/události, import obrázků, návrh vizualizačního okna, uživatelé, přístupová práva a omezení, skripty pro simulaci dat, grafy, plovoucí grafy, datové tabulky, tabulkové sestavy, akce, receptury.

2. den

Kopírování a duplikace objektů (stanice, datové tabulky, grafy atd.), textové nahrazení parametrů komponent, přehled typů komponent a ukázky použití, skripty (základy), IP kamery, SMS zprávy, oznamování alarmů/událostí prostřednictvím emailů a SMS zpráv, druhy proměnných, speciální vnitřní proměnné, export/import součástí projektu, licenční politika.

3. den

Komunikační drivery, připojení k OPC serveru, virtuální klávesnice, vícejazyčné aplikace, diagnostika projektu, datové struktury a šablony oken (základy), import datových struktur a proměnných, síťové aplikace (základy), automatická aktualizace projektu, relační databáze (základy), export projektu pro vzdálené uživatele (úvod do tenkých klientů), závěr školení, dotazy, diskuse.
Školení pro pokročilé uživatele

Školení je určeno pro absolventy základního školení. Jeho účastníci se naučí používat pokročilé funkce SCADA systému Reliance, které jsou potřeba pro rozsáhlejší síťové projekty. V tomto školení jsou také kromě jiného do hloubky procvičeny možnosti tvorby skriptů a uživatelských sestav.

 • Délka školení: 2 dny
 • Cena za školení: 8 000 Kč bez DPH
 • Další účastník školení ze stejné firmy: 7 000 Kč bez DPH
 • Cena za jednotlivý den: 4 500 Kč bez DPH

Slevy z licencí:
Účastník školení pro pokročilé uživatele obdrží poukaz na slevu buď 30 % z jakékoliv vývojové licence, nebo 15 % z jakékoliv runtime licence SCADA systému Reliance.


1. den

Relační databáze (pokročilé), uživatelské sestavy, skripty (pokročilé), datové struktury a šablony oken (pokročilé), síťové aplikace (pokročilé), redundance (server–server,
klient–server), funkce postmort, vícemonitorové aplikace, záznamy k oknům, filtrace alarmů/událostí na základě skupin, komponenty Tabulka a Strom.

2. den

Datové servery a tencí klienti (Web Client, Smart Client), data specifická pro tenké klienty, tencí klienti a skripty, Reliance Server jako služba Windows, Reliance OPC UA Server, Maatrix, pomocné nástroje a utility, závěr školení, dotazy, diskuse.
Kompletní školení

Kompletní školení SCADA systému Reliance je rozvrženo do 5 dnů. Jeho účastníci se dozvědí o všech funkcích systému od základů až po pokročilé funkce a naučí se vytvářet jakkoli rozsáhlé vizualizace s využitím všech možností SCADA systému Reliance.

Náplň školení:
Školení se skládá z náplně obou výše uvedených kurzů, tedy základního školení a školení pro pokročilé uživatele.

 • Cena za školení: 17 000 Kč bez DPH
 • Další účastník školení ze stejné firmy: 16 000 Kč bez DPH
 • Cena za jednotlivý den: 4 500 Kč bez DPH

Slevy z licencí:
Účastník kompletního školení obdrží poukaz na slevu buď 50 % z jakékoliv vývojové licence, nebo 25 % z jakékoliv runtime licence SCADA systému Reliance.
Videozáznam školení

U vybraných školení je pořizován audiovizuální záznam, který účastníci získají zdarma.


Ti z vás, kteří se školení neúčastnili, si videozáznam mohou zakoupit. Více informací se dozvíte
v tomto článku.


Pro bližší informace o možnosti zakoupení videozáznamu školení systému Reliance nás prosím kontaktujte na adrese nebo na telefonním čísle +420 466 657 314.Poznámka

Platbu lze provádět předem převodním příkazem, popř. v hotovosti před zahájením školení. Cena školení zahrnuje oběd a občerstvení (káva, čaj, chlebíčky).


Top