V Utilitě pro licenční klíče vzniká systémové hlášení „Verze licenčního souboru je určena pro novější verzi utility. Doporučujeme aktualizovat verzi programu a akci opakovat.“

23. listopadu 2020 | Reliance SCADA

Toto hlášení vzniká tehdy, pokud licenční soubor určený pro upgrade hardwarového klíče vyžaduje novější verzi Utility pro licenční klíče.Možnosti a postup aktualizace Utility pro licenční klíče


1. Automatická aktualizace

Jestliže je počítač, na kterém běží projekt Reliance, připojený k internetu, provede se aktualizace utility automaticky. Při spuštění utility se na webových stránkách systému Reliance provede kontrola poslední dostupné verze. Ta se porovná s aktuální nainstalovanou verzí. V případě nutnosti aktualizace dojde po odsouhlasení ke stažení a instalaci poslední dostupné verze. Pokud operační systém vyžaduje administrátorská práva, je třeba ještě potvrdit hlášení o zabezpečení systému.


Reliance License Key Utility


Byla nalezena nová verze utility


Aktualizace Utility pro licenční klíče probíhá v těchto krocích:


  • nalezení dostupné verze

  • Nalezení dostupné verze utility

  • stažení a dokončení instalace dostupné verze

  • kontrola nainstalované nové verze

Možnosti


2. Manuální aktualizace

K provedení manuální aktualizace je třeba použít samostatný instalační soubor utility. Nejnovější dostupná verze tohoto souboru se nachází na této stránce.


Jednotlivé části instalátoru

Po stažení zip soubor s novou verzí utility otevřeme, rozbalíme a spustíme. Dále již postupujeme dle instrukcí v průvodci instalací. Novou verzi utility je třeba instalovat do stejné cílové složky, v jaké se nachází předchozí verze. Tím je zajištěno, že na disku bude uložena pouze jedna verze utility.


3. Aktualizace offline

Pokud počítač není připojen k internetu, lze aktualizaci provést, ale je nejprve nutné získat instalační soubor jinou cestou a nakopírovat ho do počítače. Postup instalace zůstává stejný jako při manuální instalaci.


Po aktualizaci Utility pro licenční klíče je možné s licencí uloženou v hardwarovém klíči provádět standardní operace.


Na webových stránkách systému Reliance je k dispozici video, které ukazuje, jakým způsobem lze provést upgrade hardwarového klíče.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top