Jak nainstalovat systém Reliance 3 na 64bitové Windows

Instalátor systému Reliance 3 není určen pro 64bitové Windows. Jednotlivé součásti je proto nutné nainstalovat ručně podle níže uvedeného postupu. Instalaci je nutné provádět při vypnutém Řízení uživatelských účtů (UAC).


  • Na disku vytvořit adresář C:\Reliance3.
  • V Zákaznické sekci stáhnout programové soubory systému Reliance 3, rozbalit a nakopírovat je do adresáře C:\Reliance3.
  • Stáhnout ostatní programové soubory, rozbalit a nakopírovat je do adresáře C:\Reliance3.
  • Stáhnout instalátor BDE a nainstalovat jej.
  • Nastavit BDE, viz FAQ 90012.
  • V Zákaznické sekci stáhnout ovladač HW klíče HASP a nainstalovat jej.
  • Spustit a ukončit runtime moduly (Reli_rt.exe, Reli_rts.exe, Reli_srv.exe). Tím se provede jejich registrace.
  • Spustit a ukončit používané komunikační drivery (např. Teco_Serv.exe). Tím se provede jejich registrace.
  • Spustit vývojové prostředí Reliance Design a sdružit příponu .prj s tímto programem.

Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top