Jak registrovat licenci pro systém Reliance

Pro registraci licencí systému Reliance je určena Utilita pro licenční klíče (horní obr.). Utilita je součástí instalace systému Reliance 4 a po instalaci je umístěna v adresáři <Reliance4>\Utils\LicenseKeyUtil. Nejnovější verzi lze stáhnout ze sekce Ke stažení.


Utilita pro licenční klíče

Utilita pro licenční klíče


Utilita vyžaduje nainstalované běhové prostředí Microsoft .NET Framework 3.5 a ovladače hardwarových klíčů HASP. Obě instalace jsou součástí Reliance 4 Add-On Packu.


Spuštěním funkce Generovat registrační soubor z hlavní obrazovky Utility pro licenční klíče se zobrazí okno pro generování registračních souborů (dolní obr.).


Generátor registračních souborů

Generátor registračních souborů


Po vyplnění registračních údajů je zapotřebí načíst licenční klíč, se kterým bude registrace svázána. Spuštěním funkce Načíst číslo HW klíče se načte a zobrazí sériové číslo připojeného hardwarového klíče.


V případě použití softwarového klíče je sériové číslo uloženo v tzv. licenčním souboru ($(PublicDocuments)\GEOVAP\Licenses\License.key). Spuštěním funkce Načíst číslo SW klíče se zobrazí výběrový dialog pro načtení licenčního souboru.


K vygenerování a uložení registračního souboru slouží funkce Vygenerovat & uložit reg. soubor.


Vytvořený registrační soubor lze otevřít ve vývojové nebo runtime verzi systému Reliance v menu Nápověda > Licence > Registrovat. Informace obsažené v registračním souboru jsou zobrazovány např. v okně O aplikaci… v položce Oprávněný uživatel této kopie.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top