Nelze otevřít databáze projektu Reliance, když je spuštěno více modulů Reliance současně (např. Reliance Design a Reliance Runtime)

Tento problém vzniká nejčastěji při spuštění projektu z vývojového prostředí Reliance Design. Reliance Design spustí příslušný runtime modul (Reliance Runtime, Reliance Server nebo Reliance Runtime Server) a předá informace o spouštěném projektu. Runtime modul se pokusí projekt otevřít. To se však nepodaří, protože databázový systém BDE (Borland Database Engine), který systém Reliance používá pro přístup k databázím, nemá dostatek volné paměti. Velikost paměti, kterou má BDE k dispozici, lze upravit pomocí programu BDE Administrator (program "bdeadmin.exe" v adresáři "BDE"). Adresář "BDE" je zpravidla umístěn v adresáři, kam byl systém Reliance nainstalován.


Ukončete všechny běžící moduly Reliance a spusťte "bdeadmin.exe". Na záložce "Configuration" vyberte položku "INIT" (Configuration > System > INIT). V pravé části okna se zobrazí záložka "Definition", ve které je zobrazen seznam parametrů. Upravte hodnoty parametrů "MEMSIZE" a "SHAREDMEMSIZE" takto:


MEMSIZE = 128

SHAREDMEMSIZE = 16384


Změny v konfiguraci se projeví až po uložení (Object > Apply).


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top