Jak nakonfigurovat Windows NT/2000/XP tak, aby po startu nevyžadovaly přihlášení uživatele

Tohoto chování lze docílit zápisem do registru Windows následujícím postupem:


  • Ujistit se, že je definován uživatel s administrátorským oprávněním a že délka jeho hesla je větší než 4 znaky.

  • Spustit aplikaci "regedt32.exe" (je umístěna v podadresáři Windows\System32).

  • V sekci "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" vyhledat, případně doplnit tyto hodnoty:
    "DefaultDomainName", "DefaultUserName", "DefaultPassword".
    Hodnota "DefaultPassword" nemusí existovat. Pokud neexistuje, je nutné ji doplnit ručně. Datový typ hodnoty je "REG_SZ". Do těchto hodnot doplnit stejné údaje jako pro vybraného uživatele s právy administrátora při přihlašování do Windows.

  • Doplnit také hodnotu s názvem "AutoAdminLogon" (datový typ "REG_SZ") a do této hodnoty zadat "1". Uložit změny
    a restartovat Windows. Pokud je vše zadáno správně, nebudou již Windows vyžadovat přihlášení.

Důležité: Pokud by zadaný uživatel neměl přidělené heslo nebo by heslo bylo kratší než 4 znaky, hodnota "AutoAdminLogon" se při startu automaticky nastaví na "0" a Windows budou při dalším startu opět vyžadovat zadání jména a hesla uživatele.


Pozn.: Ve Windows 2000/XP lze automatické přihlášení uživatele nakonfigurovat i pomocí ovládacích panelů.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top