Jak nakonfigurovat DCOM pro spuštění komunikačního driveru na jiném počítači

Konfigurace DCOM se provádí spuštěním programu "dcomcnfg.exe" ve složce Windows\System32. Uživatelské rozhraní pro konfiguraci DCOM se liší v různých verzích Windows, ale v principu by mělo být stejné.Níže uvedený postup popisuje konfiguraci DCOM ve Windows XP (SP1):


 • Je nutné, aby na klientském počítači (tj. počítači, ze kterého bude iniciováno spuštění objektu nebo aplikace) i na vzdáleném počítači (tj. počítači, na kterém je objekt nebo aplikace uložena a na kterém poběží) byl zaveden stejný uživatel. Doporučujeme, aby měl administrátorská práva.

 • Spustit program "dcomcnfg.exe" na vzdáleném počítači.

 • Ve stromu vybrat "Tento počítač" a z lokálního menu vyvolat jeho vlastnosti.

 • Přejít na záložku "Výchozí vlastnosti" a provést následující kroky:

  Aktivovat parametr "Povolit používání objektů DCOM v tomto počítači".
  Nastavit parametr "Výchozí úroveň ověřování" na "Žádné".
  Nastavit parametr "Výchozí úroveň zosobnění" na "Zosobnit".

  Úroveň ověřování a zosobnění tak nastavíte pro všechny objekty. Pokud chcete nastavit ověřování a zosobnění pouze pro vybraný objekt, nastavte jej v jeho vlastnostech (viz bod 5).

 • Ve stromu vybrat objekt (např. komunikační driver), který chcete spouštět, a z lokálního menu vyvolat jeho vlastnosti.

  Na záložce "Obecné" je možné nastavit "Ověřování spuštění vybraného objektu".

  Na záložce "Umístění" zatrhnout "Spouštět aplikaci v tomto počítači".

  Na záložce "Zabezpečení" nastavit "Oprávnění ke spuštění" i "Oprávnění k přístupu" na "Vlastní" a upravit seznam oprávněných uživatelů tak, aby v seznamu byl uživatel, který bude na klientském počítači vzdáleně spouštět aplikaci.

  Na záložce "Identita" zvolit, který účet používat ke spouštění. Pokud zvolíte "Interaktivní uživatel", aplikace se spustí na ploše aktuálně přihlášeného uživatele. To je vhodné pro případ, kdy uživatel na vzdáleném počítači potřebuje mít spuštěnou aplikaci pod kontrolou. Pokud vyberete "Spouštějící uživatel", aplikace se spustí na účet uživatele oprávněného ke spuštění. Pokud ovšem bude zároveň přihlášen jiný uživatel, aplikace bude skrytá (naleznete ji pouze jako běžící proces ve Správci úloh). Analogické je to v případě volby "Tento uživatel".

Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top