Jak propojit systém Reliance 4 s prostředím Mosaic

Není-li k dispozici reálné PLC, lze se v takovém případě připojit k PLC simulovanému v prostředí Mosaic.


Ve vývojovém prostředí Reliance Design ve Správci struktury projektu u komunikačního kanálu příslušné stanice nastavíme Typ komunikačního kanálu na "Síťový (Ethernet)". Jsou-li Reliance i Mosaic spuštěny na stejném počítači, nastavíme parametr IP adresa/URL na hodnotu "127.0.0.1". Je-li Mosaic spuštěn na jiném počítači, zadáme IP adresu tohoto počítače.


Následně ve vývojovém prostředí Mosaic v Manažeru projektu nastavíme Typ připojení na "Simulovaný PLC" a aktivujeme volbu "Mosaic PLC".


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top