Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí DDE serveru

DDE je standard (v dnešní době již poměrně zastaralý) pro komunikaci mezi aplikacemi pod operačními systémy Windows. Přenos dat je založen na principu klient–server. Serverem je tzv. DDE server, který získává data např. komunikací se zařízením(i) a poskytuje je DDE klientům. DDE klientem může být i SCADA/HMI systém Reliance.


Zde je postup, jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí DDE serveru:


 • Nejprve je nutné získat a nainstalovat DDE server. DDE servery zpravidla dodává výrobce zařízení.

 • Spustit DDE server, vytvořit a zaregistrovat tzv. konfiguraci. To znamená definovat seznam zařízení, se kterými má DDE server komunikovat, určit způsob a parametry komunikace s těmito zařízeními a definovat proměnné (tzv. DDE Items), jejichž hodnoty se budou ze zařízení vyčítat. V některých DDE serverech mohou být proměnné rozděleny do skupin. Pro každou skupinu se definuje tzv. DDE topic (jedinečný identifikátor skupiny v rámci DDE serveru). Konfiguraci je nutné uložit a zaregistrovat, aby byla k dispozici ihned po startu DDE serveru.

  Pozn.: Vytvoření konfigurace, její uložení a registrace je specifická pro každý typ DDE serveru.

 • Ve Správci stanic vývojového prostředí Reliance Design přidat novou stanici typu DDE (např. DDE1) a nastavit vlastnost DDE server, která představuje název exe souboru DDE serveru bez cesty a přípony (pokud by DDE serverem byl např. program c:\Program Files\MyDDEServer\MyDDEServer.exe, je třeba vyplnit MyDDEServer).

  Pozn.: Novou stanici je nutné přidat pro každou skupinu proměnných (DDE topic) definovanou v konfiguraci DDE serveru. Pokud skupiny definovány nebyly, pak celé konfiguraci DDE serveru odpovídá jedna stanice ve vizualizačním projektu.

 • Vybrat složku Proměnné patřící ke stanici DDE1 a přidat proměnné. U každé proměnné nastavit vlastnost DDE Item podle odpovídající proměnné v konfiguraci DDE serveru.

 • Ve Správci struktury projektu připojit stanici DDE1 (vybrat složku Stanice pod počítačem, na kterém má být DDE server spouštěn, z lokálního menu zvolit příkaz Připojit stanice a vybrat DDE1). Nastavit vlastnost DDE topic podle konfigurace DDE serveru. Doporučujeme vlastnost DDE server, která v tomto případě představuje název exe souboru DDE serveru včetně cesty a přípony, ponechat prázdnou a DDE server spouštět samostatně ještě před spuštěním vizualizačního projektu.
  V opačném případě se runtime modul Reliance pokusí spustit DDE server po načtení projektu. Může však dojít k tomu, že se nepodaří navázat spojení s DDE serverem, který v tom okamžiku ještě nemusí být úplně inicializován (např. ještě nenačetl konfiguraci).

 • Vytvořit vizualizační okna, vložit do nich komponenty (displeje, tlačítka atd.) a navázat je na proměnné ze stanice DDE1.

 • Spustit DDE server.

 • Spustit vizualizační projekt.

Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top