Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí DDE serveru

DDE je standard (v dnešní době již poměrně zastaralý) pro komunikaci mezi aplikacemi pod operačními systémy Windows. Přenos dat je založen na principu klient-server. Serverem je tzv. DDE server, který získává data např. komunikací se zařízením(i) a poskytuje je DDE klientům. DDE klientem může být i SCADA/HMI systém Reliance.


Zde je postup, jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí DDE serveru:


 • Nejprve je nutné získat a nainstalovat DDE server. DDE servery zpravidla dodává výrobce zařízení.

 • Spustit DDE server, vytvořit a zaregistrovat tzv. konfiguraci. To znamená definovat seznam zařízení, se kterými má DDE server komunikovat, určit způsob a parametry komunikace s těmito zařízeními a definovat proměnné (tzv. DDE Items), jejichž hodnoty se budou ze zařízení vyčítat. V některých DDE serverech mohou být proměnné rozděleny do skupin. Pro každou skupinu se definuje tzv. DDE topic (jedinečný identifikátor skupiny v rámci DDE serveru). Konfiguraci je nutné uložit a zaregistrovat, aby byla k dispozici ihned po startu DDE serveru.

  Pozn.: Vytvoření konfigurace, její uložení a registrace je specifická pro každý typ DDE serveru.

 • Ve Správci stanic vývojového prostředí Reliance Design přidat novou stanici typu DDE (např. DDE1) a nastavit vlastnost DDE server, která představuje název exe souboru DDE serveru bez cesty a přípony (pokud by DDE serverem byl např. program c:\Program Files\MyDDEServer\MyDDEServer.exe, je třeba vyplnit MyDDEServer).

  Pozn.: Novou stanici je nutné přidat pro každou skupinu proměnných (DDE topic) definovanou v konfiguraci DDE serveru. Pokud skupiny definovány nebyly, pak celé konfiguraci DDE serveru odpovídá jedna stanice ve vizualizačním projektu.

 • Vybrat složku Proměnné patřící ke stanici DDE1 a přidat proměnné. U každé proměnné nastavit vlastnost DDE Item podle odpovídající proměnné v konfiguraci DDE serveru.

 • Ve Správci struktury projektu připojit stanici DDE1 (vybrat složku Stanice pod počítačem, na kterém má být DDE server spouštěn, z lokálního menu zvolit příkaz Připojit stanice a vybrat DDE1). Nastavit vlastnost DDE topic podle konfigurace DDE serveru. Doporučujeme vlastnost DDE server, která v tomto případě představuje název exe souboru DDE serveru včetně cesty a přípony, ponechat prázdnou a DDE server spouštět samostatně ještě před spuštěním vizualizačního projektu.
  V opačném případě se runtime modul Reliance pokusí spustit DDE server po načtení projektu. Může však dojít k tomu, že se nepodaří navázat spojení s DDE serverem, který v tom okamžiku ještě nemusí být úplně inicializován (např. ještě nenačetl konfiguraci).

 • Vytvořit vizualizační okna, vložit do nich komponenty (displeje, tlačítka atd.) a navázat je na proměnné ze stanice DDE1.

 • Spustit DDE server.

 • Spustit vizualizační projekt.

Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top