Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí OPC serveru

OPC je otevřený standard zajišťující nepřetržité získávání dat z připojených zařízení a předávání těchto dat klientským aplikacím. Přenos dat je založen na principu klient–server. Serverem je tzv. OPC Server, který zajišťuje komunikaci se zařízením a poskytuje data OPC klientovi. Tím může být např. SCADA/HMI systém Reliance.Zde je postup jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí OPC serveru:


 • Nejprve je nutné získat a nainstalovat OPC Server. OPC Servery zpravidla dodává výrobce zařízení nebo je možné OPC Server pro vybrané zařízení najít na stránkách organizace OPC Foundation.

 • Spustit OPC Server, vytvořit a zaregistrovat tzv. konfiguraci. To znamená definovat seznam zařízení, se kterými má OPC Server komunikovat, určit způsob a parametry komunikace s těmito zařízeními a definovat proměnné (tzv. OPC Items), jejichž hodnoty se budou ze zařízení vyčítat. Tuto konfiguraci je nutné uložit a zaregistrovat, aby byla k dispozici ihned po startu OPC Serveru.

  Pozn.: Vytvoření konfigurace, její uložení a registrace je specifická pro každý typ OPC Serveru.

 • Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí OPC serveru

 • Ve vývojovém prostředí Reliance Design, ve Správci stanic (Reliance Design | Správce stanic) přidat novou stanici typu OPC (např. OPC1). Ve vlastnostech této stanice nastavit OPC Server Prog ID (vybrat požadovaný z nabízených nainstalovaných OPC serverů).

 • Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí OPC serveru

 • Vybrat složku 'Proměnné' patřící ke stanici OPC1. Z lokálního menu přidat novou OPC grupu. Vybrat tuto grupu a naimportovat proměnné z OPC Serveru příkazem 'Importovat proměnné z OPC serveru'. Při importu se spustí OPC server a nabídne proměnné (OPC Items) uložené v konfiguraci (viz bod 2).

 • Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí OPC serveru

  V dialogu pro import proměnných je nutné přesunout požadované proměnné do dolního seznamu (tažením myší).


  Jak připojit zařízení k systému Reliance pomocí OPC serveru

 • Ve Správci struktury projektu (Reliance Design | Správce struktury projektu) připojit stanici OPC1 (vybrat složku 'Stanice' pod počítačem, na kterém má být OPC server spouštěn, z lokálního menu zvolit příkaz 'Připojit stanice' a vybrat OPC1).

 • Po startu Runtime modulu (např. příkazem Reliance Design | Runtime | Start) se spustí OPC Server s danou konfigurací a začne poskytovat data klientovi - SCADA/HMI systému Reliance.

Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top