V tenkých klientech nefungují skripty

22. září 2017 | Reliance SCADA

Tencí klienti systému Reliance (Web Client, Smart Client) nepodporují spouštění skriptů na straně klienta. To je dáno faktem, že nemají k dispozici jádro, které by je mohlo spouštět. Systém Reliance pro skripty používá jazyk VBScript. Skripty v tomto jazyce jsou vykonávány skriptovacím jádrem Windows Script Host. VBScript a Windows Script Host jsou technologie závislé na platformě Microsoft Windows. Naopak tencí klienti jsou v podstatě na platformě nezávislí. Web Client je založen na platformě Java a Smart Client na HTML5 a jazyce JavaScript. Na těchto platformách není možné VBScript provozovat.Možnosti řešení

Nejjednodušším a doporučovaným řešením je použití akcí. Akce slouží k vykonání příkazů s předem definovanými parametry. Příkladem akce může být zobrazení grafu či tabulkové sestavy, aktivace vizualizačního okna či dialogu pro přihlášení uživatele. V řadě případů lze místo skriptů použít akce. Většina akcí je podporována tenkými klienty.


V případech, kdy použití akcí nestačí (např. je vyžadována nějaká další logika), je možné využít skutečnosti, že tencí klienti umí zajistit spuštění skriptu na straně serveru. Je-li např. ve vizualizačním okně komponenta Tlačítko nastavena tak, aby kliknutí spustilo skript, bude skript vyvolán na serveru. V případech, že skript neinteraguje s uživatelským rozhraním, se princip spouštění skriptů na serveru běžně používá. Příkladem může být skript, který provede výpočet hodnot proměnných, nebo skript, který vygeneruje sestavu do PDF a odešle ji emailem. Naopak skripty, které s uživatelským rozhraním interagují, nelze takto provozovat. Např. skript, který aktivuje okno nebo dialog pro přihlášení uživatele vyvolaný kliknutím na tlačítko v tenkém klientu, by způsobil aktivaci okna nebo dialogu pro přihlášení uživatele na straně serveru, a to není žádoucí.


Aby bylo možné skript spouštět z tenkého klienta na straně serveru, je nutné to ve Správci skriptů u příslušného skriptu povolit.


Povolit spuštění z tenkých klientů, Reliance SCADA


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.


Podpora
Top