Problém s dočasnými soubory webového klienta

11. března 2016 | Reliance SCADA

Běhové prostředí Java nainstalované na počítači uživatele provádí před spuštěním webového klienta systému Reliance kontrolu, zda se na serveru nenachází novější verze programových souborů webového klienta. Pokud ano, stáhne je a spustí. V opačném případě použije již staženou verzi, čímž jednak ušetří přenášená data, jednak zrychlí start webového klienta.


V některých počítačových sítích (např. pokud je mezi klientem a serverem proxy server) však tento mechanismus nemusí fungovat správně a k aktualizaci programových souborů tak nedojde. V takovém případě se doporučuje ručně odstranit programové soubory běhového prostředí Java podle následujícího postupu:


1. V ovládacích panelech Windows otevřít panel Java.

2. Na záložce General kliknout na tlačítko Settings:


Java Control Panel


3. V dialogovém okně Temporary Files Settings kliknout na tlačítko Delete Files:


Java Temporary Files

Případně lze ukládání dočasných souborů úplně deaktivovat pomocí volby Keep temporary files on my computer.4. V dialogovém okně Delete Files and Applications aktivovat všechny volby a dialog potvrdit.


Java Delete Files and Applications

5. Spustit webového klienta.


Pokud problém se spuštěním webového klienta přetrvává, je doporučeno odstranit z počítače i vizualizační projekt a vynutit tak jeho opětovné stažení. Stažený vizualizační projekt je možné odstranit smazáním všech souborů ve složce:


C:\Users\<USER_NAME>\.Reliance4\WebClient\<SERVER>_<PORT>,

kde


<USER_NAME>

je jméno přihlášeného uživatele,


<SERVER>

je název nebo adresa datového serveru systému Reliance


a <PORT>

je číslo portu datového serveru systému Reliance.


Poté znovu spusťte webového klienta.


Pokud webového klienta stále nelze spustit nebo se spouští jeho stará verze, případně stará verze projektu, mohl by příčinou být proxy server (je-li v síti použit). Požádejte tedy správce sítě, aby prověřil, zda proxy server nekešuje soubory webového klienta.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.


Podpora
Top