Applet Reliance J se spustí, ale nezobrazí vizualizační okna

Zkontrolujte, zda HTTP server (např. Internetová informační služba – IIS) poskytuje klientům soubory projektu WWW tvaru (přípona .rj3). Např. IIS dodávaná s operačním systémem Windows 2003 Server ve výchozím nastavení poskytuje klientům jen omezenou sadu typů souborů. Tuto sadu (tzv. MIME Types) je třeba rozšířit o soubory s příponou .rj3.


Pokud chcete zjistit, zda je HTTP server z hlediska MIME Types nastaven správně, zkuste zadat do prohlížeče jakýkoliv odkaz na soubor s příponou .rj3.


Např.: http://mujserver/reliance_web/windows/win101/window.rj3


Pokud obdržíte chybu "HTTP Error 404 – File or directory not found." a přitom soubor na serveru existuje, je nutné sadu MIME Types rozšířit právě o soubory s příponou .rj3.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top