Applet Reliance J se zobrazí, ale nepřipojí se k datovému serveru

Zkontrolujte následující:


  • Při exportu do WWW tvaru musí být "Způsob připojení" nastaven na hodnotu "TCP/IP".
  • Na serveru, na kterém je umístěn WWW tvar projektu (tj. stránka s appletem Reliance J, kterou prohlížíte), musí být spuštěn datový server (Reliance Server nebo Reliance Runtime Server).
  • V datovém serveru musí být spuštěn projekt, ze kterého jste vyexportovali WWW podobu projektu.
  • V datovém serveru musí být spuštěn Reliance J Server (Služby > Konzole).
  • HW klíč v počítači, na kterém je spuštěn datový server, musí obsahovat licence na webové klienty. Počet licencí lze zjistit v okně "Informace" (Nápověda > Informace).


Komunikace mezi webovými klienty Reliance J a datovým serverem (Reliance Server nebo Reliance Runtime Server) probíhá na TCP/IP portech 40000 až 40000 + N, kde N je počet zakoupených licencí pro klienty Reliance J uložených v HW klíči datového serveru. Ujistěte se, že tyto porty nejsou na straně klienta ani na straně serveru blokovány firewallem. V případě problémů se spojením zkuste firewall dočasně vypnout a ověřit komunikaci bez něj.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top