Jak nastavit logování a kde najít logovací soubory

28. ledna 2015 | Reliance SCADA

Logovací soubory významně pomáhají při hledání příčiny problémů. Při požadavku na technickou podporu je proto vždy dobré připojit tyto soubory k vlastnímu popisu problému.


Logovací soubory obsahují podrobný záznam o běhu jednotlivých modulů systému Reliance od startu přes načtení vizualizačního projektu a jeho provozování až po ukončení. Kromě toho také obsahují základní informace o počítači, operačním systému a verzi systému Reliance.Jak zapnout logování

Ve vývojovém prostředí Reliance Design, v dialogu Možnosti projektu je možné zvolit, jaké typy logovacích informací mají být ukládány. Toto nastavení se týká runtime modulů systému Reliance.


Reliance SCADA, Možnosti projektu – Logování

Možnosti projektu – Logování


Logování komunikací se stanicemi (tj. řídicími systémy, PLC apod.) lze nastavit samostatně pro každý typ komunikačního driveru ve Správci komunikačních driverů.


Reliance SCADA, Správce komunikačních driverů – Logování

Správce komunikačních driverů – Logování


Význam jednotlivých voleb je podrobně popsán v nápovědě k vývojovému prostředí Reliance Design. Obecně platí, že čím více informací je v logovacích souborech k dispozici, tím lépe pro odhalení příčiny problému. Množství logovaných informací má pochopitelně vliv na velikost logovacích souborů (obsazené místo na disku).


Pozn.: Pro zapnutí logování komunikací v SMS Driveru je nutné, aby byla ve Správci komunikačních driverů u SMS Driveru aktivní volba Logovat ladicí informace.Umístění logovacích souborů

Umístění logovacích souborů je nastavitelné v dialogu Možnosti prostředí programu Reliance Design.


Reliance SCADA, Možnosti prostředí – Cesty

Možnosti prostředí – Cesty


Doporučujeme toto nastavení neměnit. Výchozí umístění logovacích souborů naleznete v této tabulce, závisí tedy na verzi systému Reliance a operačního systému. Složku s logovacími soubory je možné otevřít z nabídky Start operačního systému Windows (složka Reliance 4\Logs) nebo příkazem Nástroje > Otevřít složku s logovacími soubory ve vývojovém prostředí Reliance Design.


Od verze 4.7.0 je možné zvolit, zda mají být logovací soubory spuštěného projektu ukládány do adresáře History\Logs tohoto projektu. Tím je zajištěno, že logovací soubory jsou na stejném místě jako projekt a mohou být společně s ním zálohovány. Tato volba je také vhodná pro případy, kdy je na jednom počítači provozováno více běžících projektů současně – každý projekt má svůj logovací soubor. Doporučujeme tuto volbu aktivovat.


Název logovacího souboru se skládá vždy z názvu modulu a časové značky. V případě komunikačních driverů je při každém spuštění vizualizačního projektu založen samostatný logovací soubor. Logovací soubory jsou ukládány v kódování Unicode (runtime moduly), resp. ANSI (komunikační drivery).


Tip: Pokud chcete do logovacího souboru ukládat vlastní informace, můžete ve skriptech použít funkci RSys.LogMessage. Voláním této funkce je možné zapsat libovolný text do logovacího souboru runtime modulu.Logování v tenkých klientech

Logování webového klienta je možné nastavit v dialogu Možnosti, který je dostupný z hlavního menu příkazem Nástroje > Možnosti.


Reliance SCADA, Možnosti logování ve webovém klientovi

Možnosti logování ve webovém klientovi


Logovací soubory webového klienta jsou umístěny v adresáři
C:\Users\<USERNAME>\.Reliance4\WebClient\<HOST>_<PORT>.

Pozn.: Pokud je hlavní menu v projektu skryté, takže příkaz pro zobrazení dialogu Možnosti není dostupný, lze logování zapnout takto:


 • Ukončete webového klienta.

 • V textovém editoru (např. Poznámkový blok) otevřete soubor
  C:\Users\<USERNAME>\.Reliance4\WebClient\options.xml.

 • Pro zapnutí logování upravte v souboru klíč log.flags takto:
  <entry key="log.flags">31</entry>

  Pro vypnutí logování upravte klíč log.flags takto:
  <entry key="log.flags">0</entry>

 • Uložte změny.

 • Spusťte webového klienta.

Logovací informace modulu Smart Client jsou k dispozici v nástrojích pro vývojáře příslušného webového prohlížeče. Konzole je dostupná v hlavní nabídce prohlížeče, popř. pomocí klávesové zkratky:


Mozilla Firefox:                   Ctrl+Shift+K


Google Chrome:                 Ctrl+Shift+I


Microsoft Edge:                  F12


Microsoft Internet Explorer: F12


Reliance SCADA, Nástroje vývojáře – Konzole

Nástroje vývojáře – Konzole


Logovací informace se nikam neukládají, jsou k dispozici pouze v konzoli.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top