Jak editovat soubor s příponou .rp4

14. ledna 2019 | Reliance SCADA

Soubor s příponou .rp4 je hlavním souborem vizualizačního projektu systému Reliance. Tento soubor je umístěn na nejvyšší úrovni adresářové struktury projektu a obsahuje všechny volby z dialogu Možnosti projektu vývojového prostředí Reliance Design. Za normálních okolností není nutné do tohoto souboru zasahovat jinak než pomocí Reliance Design. Existují však výjimečné případy, kdy to nutné je. Následující informace tak mohou být velmi užitečné.


Až do verze 4.7.3 byl soubor s příponou .rp4 textovým souborem, konkrétně šlo o tzv. INI soubor. Parametry jsou v něm zapsány v podobě Klíč=Hodnota a jsou umístěny do tzv. sekcí. Sekce se uvádí v hranatých závorkách. Např.:


[Section1]
Param0=2
Param1=16
Param3=0
Param4=1
Param5=0
Param6=0
Param10=1
Param11=12632256
Param12=0
Param13=16711680

Pro editaci takového souboru lze použít jakýkoliv textový editor, např. Poznámkový blok.


Ve verzi 4.8.0 došlo k převedení formátu souboru s příponou .rp4 z INI na RDT. RDT (Reliance Data Table) je datový formát, který systém Reliance používá pro ukládání definic objektů ve správcích (např. proměnných) a mnoha dalších dat. Soubor tedy není textový a pro prohlížení a editaci je nutné použít tzv. Editor souborů RDT, který je součástí systému Reliance.


Editor souborů RDT, Reliance SCADA


Data souboru jsou uspořádána do tabulky se čtyřmi sloupci následujícího významu:


  • SectionId ID sekce (číslo)
  • KeyName název parametru
  • KeyValue hodnota parametru
  • Description popis parametru (od Reliance 4.8.1, zatím pouze v české verzi)

Pro editaci je nutné ujistit se, že není zapnutý režim Jen ke čtení (Volby > Jen ke čtení). Přidat nový záznam (řádek) je možné klávesou Insert, odstranit označený záznam lze klávesou Delete, editaci označené buňky je možné zahájit klávesou F2 a změnu potvrdit klávesou Enter. Od verze 4.8.1 jsou odpovídající příkazy dostupné i v menu Úpravy.Poznámka

Na pořadí záznamů nezáleží. To znamená, že nový záznam je možné přidat kamkoliv. Důležité je, aby měl správné ID sekce, správný název parametru a hodnotu ve správném formátu.
Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Support
Top