Jak do vizualizačního okna vložit webovou stránku v režimu IE8 nebo novějším

18. července 2017 | Reliance SCADA

Nejprve zkontrolujte, zda na počítači, na kterém má být provozován vizualizační projekt, je nainstalován prohlížeč Internet Explorer ve verzi 8.0 nebo vyšší. V případě starší verze je nutné provést její aktualizaci ze stránek společnosti Microsoft.


V systému Reliance je možné pro vložení webové stránky do vizualizačního okna použít komponentu Internet Explorer (záložka Další v paletě komponent vývojového prostředí Reliance Design). Tato komponenta používá standardní prvek, tzv. WebBrowser Control, který je součástí OS Windows. Ve výchozím nastavení jsou vložené stránky vykreslovány v režimu IE7, a to i přesto, že je nainstalována novější verze prohlížeče Internet Explorer. Důvodem je dle společnosti Microsoft dodržení zpětné kompatibility se staršími verzemi. Aby se stránky vložené do vizualizačního okna pomocí komponenty Internet Explorer vykreslovaly v režimu IE8 nebo novějším, je třeba upravit Registr Windows. Stačí přidat následující hodnotu:


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION]
"R_XXX.exe" = dword "YYY"

kde R_XXX.exe reprezentuje název spustitelného souboru příslušného runtime modulu systému Reliance a YYY je identifikátor verze prohlížeče Internet Explorer – viz následující dvě tabulky:


Runtime modul

Název souboru

Reliance 4 View

R_View.exe

Reliance 4 Control

R_Ctl.exe

Reliance 4 Control Server

R_CtlSrv.exe

Verze IE

Identifikátor

Popis

IE 11

11001 (0x2AF9)

Zobrazení stránek v režimu edge IE11 bez ohledu na deklaraci Doctype.

IE 11

11000 (0x2AF8)

Stránky se standardní deklarací Doctype jsou zobrazeny v režimu edge IE11.

IE 10

10001 (0x2711)

Zobrazení stránek ve standardním režimu IE10 bez ohledu na deklaraci Doctype.

IE 10

10000 (0x2710)

Stránky se standardní deklarací Doctype jsou zobrazeny ve standardním režimu IE10.

IE 9

9999 (0x270F)

Zobrazení stránek ve standardním režimu IE9 bez ohledu na deklaraci Doctype.

IE 9

9000 (0x2328)

Stránky se standardní deklarací Doctype jsou zobrazeny v režimu IE9.

IE 8

8888 (0x22B8)

Zobrazení stránek ve standardním režimu IE8 bez ohledu na deklaraci Doctype.

IE 8

8000 (0x1F40)

Stránky se standardní deklarací Doctype jsou zobrazeny v režimu IE8.

IE 7

7000 (0x1B58)

Stránky se standardní deklarací Doctype jsou zobrazeny ve standardním režimu IE7.

Bližší informace najdete na této stránce.Editor registru

Editor registru


Výše uvedené nastavení je platné pro aktuálně přihlášeného uživatele ve Windows. Pokud je třeba nastavení provést pro všechny uživatele, pak místo, kam je nutné přidat hodnotu, záleží na verzi Windows.


32bitové Windows:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION


64bitové Windows:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet
Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_BROWSER_EMULATION


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top