Jak ukládat historická data a/nebo alarmy/události do databáze v Microsoft SQL Serveru

3. září 2013 | Luboš Málek

Ve výchozím stavu se historická data a alarmy/události ukládají do souborových databází. Pokud je místo toho požadováno ukládání do relační databáze, je nutné provést tyto kroky:


1. Vybrat existující instanci SQL Serveru na počítači/v síti nebo nainstalovat novou instanci SQL Serveru. Instalační soubory programu Microsoft SQL Server Express Edition (edice zdarma) jsou součástí Reliance Add-On Packu. Po instalaci Reliance Add-On Packu zvolit příslušnou položku ze složky Reliance Add-On Pack v nabídce Start systému Windows.


2. Spustit program Reliance Design a otevřít projekt.


3. V dialogu Možnosti projektu (menu Projekt > Možnosti projektu…) nastavit parametry SQL připojení pro připojení k vašemu SQL Serveru. Kliknout na tlačítko Editovat parametry připojení, kterým se zobrazí dialog Vlastnosti Data Link. Pokud byl SQL Server nainstalován na stejný počítač z Reliance Add-On Packu, není nutné provádět žádné změny. Potom kliknout na tlačítko Testovat připojení. Pokud jsou parametry nastaveny správně, zobrazí se zpráva "Zkušební připojení bylo úspěšné".


Možnosti projektu – SQL připojení

Možnosti projektu – SQL připojení


Dialog Vlastnosti Data Link

Dialog Vlastnosti Data Link


4. Ve Správci datových tabulek (menu Správci > Správce datových tabulek) změnit parametr Typ databáze na hodnotu SQL pro všechny datové tabulky, které mají být uloženy v relační databázi.


Správce datových tabulek – Typ databáze

Správce datových tabulek – Typ databáze


5. Ve Správci struktury projektu (menu Správci > Správci struktury projektu) vybrat připravené SQL připojení pro příslušné datové tabulky.


Správce struktury projektu – Datové tabulky – SQL připojení

Správce struktury projektu – Datové tabulky – SQL připojení


6. Ve Správci struktury projektu (menu Správci > Správci struktury projektu) nastavit parametry databáze alarmů/událostí: změnit parametr Typ databáze na hodnotu SQL a vybrat připravené SQL připojení.


Správce struktury projektu – Alarmy/události – Typ databáze a SQL připojení

Správce struktury projektu – Alarmy/události – Typ databáze a SQL připojení


Součástí instalace systému Reliance 4 je ukázkový projekt s názvem LogDataToSQLServer. Projekt se nachází ve složce Examples\Databases. Složka Examples je přístupná ze složky Reliance 4 na ploše Windows. Více informací o projektu najdete v souboru ProjectInfo_CSY.txt ve složce projektu.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora
Top