Jak ladit skripty v systému Reliance pomocí externího debuggeru

Vykonávání skriptů ve vizualizačních projektech systému Reliance je možné ladit pomocí externího ladicího nástroje (debuggeru). Stačí pouze nainstalovat libovolný Just-In-Time debugger a povolit ladění skriptů v dialogu Možnosti prostředí vývojového prostředí Reliance Design. V tomto článku si ukážeme, jak na to.Požadavky

Pro ladění skriptů je vyžadován Just-In-Time debugger. Pro běžné účely bohatě postačí Microsoft Script Debugger, který je součástí instalace systému Reliance. Nebo je možné použít komfortnější debugger zabudovaný ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio. Jeho edice Community je pro nekomerční účely zdarma. Je možné mít nainstalovány oba debuggery současně a o tom, který budete chtít použít, rozhodnout až před vlastním laděním.
Posledním požadavkem je systém Reliance verze 4.1.3 nebo vyšší.Povolení debuggeru ve vývojovém prostředí Reliance Design

V programu Reliance Design, v dialogu Možnosti prostředí (menu Nástroje > Možnosti prostředí) je nutné aktivovat parametr Povolit ladění skriptů externím nástrojem (Just-In-Time debugger).Možnosti prostředí - Povolit ladění skriptů externím nástrojem (Just-In-Time debugger)

Možnosti prostředí – Povolit ladění skriptů externím nástrojem (Just-In-Time debugger)Spuštění debuggeru

Pokud je povoleno ladění skriptů a nainstalován nějaký debugger, pak dojde k automatickému vyvolání debuggeru vždy při následujících událostech:


  • při vzniku chyby ve skriptech
  • při vykonání speciálního příkazu Stop jazyka VBScript ve skriptu

Po vyvolání debuggeru je možné okamžitě ladit skript, který událost vyvolal.Příklad ladění skriptů

Níže uvedený postup ukazuje, jak ladit skript na praktickém příkladě.


1. Ve vývojovém prostředí Reliance Design založit nový projekt a vytvořit nový skript s následujícím programovým kódem:Option Explicit
Dim nIndex, nCounter
Stop
For nIndex = 1 To 100
nCounter = nCounter + 1
Next


2. Do vizualizačního okna vložit komponentu typu Tlačítko, která bude výše uvedený skript spouštět.

3. Spustit projekt.

4. Kliknutím na tlačítko dojde k zahájení zpracování skriptu. V momentě, kdy se vykoná příkaz Stop, dojde k vyvolání debuggeru. Je-li nainstalováno více debuggerů současně, zobrazí se dialogové okno, které nabídne výběr požadovaného debuggeru.


Programový kód

5. Ve spuštěném debuggeru se automaticky zobrazí programový kód laděného skriptu a označí se řádek s příkazem Stop.


Programový kód


6. Umístit kurzor na pátý řádek a přidat na něj zarážku (příkazem Toggle BreakPoint).


Programový kód


7. Spustit přerušený skript (příkazem Run). Debugger se zastaví na řádku se zarážkou.


Programový kód


8. Nyní je možné zjistit hodnotu libovolné proměnné v okně pro zadávání příkazů (příkazem Command Window).
Do textového pole zapište: ? nIndex


Programový kód

Hodnotu proměnné je možné v tomto okně také změnit.
Do textového pole zapište: nIndex=30 (dojde k nastavení hodnoty 30 do proměnné nIndex)Upozornění

  • Povolení ladění skriptů je volba, která může ovlivnit další programy v počítači. Debugger tedy může být vyvolán vedle systému Reliance i jiným programem.
  • Při ladění skriptu je pozastaveno vykonávání všech skriptů v daném podprocesu. Důrazně tedy doporučujeme zakázat ladění skriptů při provozování systému Reliance u koncového zákazníka. Systém Reliance verze 4.1.3 a vyšší na povolené ladění skriptů periodicky upozorňuje pomocí systémového hlášení.

Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top