Jak vytvořit zástupce pro spuštění vizualizačního projektu v runtime modulu

Použijte příkaz "Vytvořit zástupce" (Reliance Design > Projekt > Vytvořit zástupce). Zadejte jméno zástupce, vyberte runtime modul (Reliance Runtime, Reliance Server nebo Reliance Runtime Server), ve kterém chcete vizualizační projekt otevřít, a počítač (definovaný ve Správci struktury projektu), na kterém bude runtime modul spuštěn.


Pro ruční vytvoření zástupce použijte následující syntax:


{RUNTIME_MODULE_PATH} "{PROJECT_PATH}" "{COMPUTER_NAME}",


kde


{RUNTIME_MODULE_PATH}
je úplná cesta k runtime modulu (např. C:\Reliance3\Reli_rt.exe),


{PROJECT_PATH}
je úplná cesta k hlavnímu souboru projektu (např. C:\Reliance3\Projects\Tannery\Tannery.prj),


{COMPUTER_NAME}
je jméno počítače, jak je definováno ve Správci struktury projektu (např. CommServer1).Příklad:

C:\Reliance3\Reli_rt.exe "C:\Reliance3\Projects\Tannery\Tannery.prj" "CommServer1"


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top