Jak zpřístupnit vzdálené databáze v systému Reliance

Existují dvě možnosti:


I. přímý přístup k databázím

II. přístup k databázím pomocí síťových propojení

I. Přímý přístup k databázím

První z možností je přímý přístup k databázím. Klientský runtime modul přímo přistupuje k souborům vzdálené databáze, otvírá je a čte z nich data.


Požadavky:


 • Počítače musejí být propojeny počítačovou sítí tak, aby bylo umožněno sdílení adresářů.
 • Adresář, ve kterém jsou uloženy soubory vzdálené databáze, musí mít nastaveno sdílení pro čtení i zápis.
 • Databáze musí být typu "DBase" (Reliance Design | Správce databází | databáze | Ostatní | Typ databáze).

Postup:


 • Nastavit sdílení (čtení i zápis pro příslušné uživatele) adresáře, ve kterém jsou uloženy soubory vzdálené databáze, na počítači typu server.
 • Do složky "Databáze" (Reliance Design | Správce struktury projektu | počítač | Databáze) pod klientským počítačem přidat příslušnou databázi.
 • Nastavit parametry připojené databáze:
  "Hlavní adresář", "Záložní adresář": síťová cesta ke sdílenému adresáři vzdálené databáze, např. \\DataServer1\DataDbAccess\Data\
  "Připojení":
  "Přímé" "Vzorkovat aktuální data": neaktivní
  "Provádět otočku databáze": neaktivní.


Nevýhody:


 • Nutnost sdílení adresáře vzdálené databáze.
 • Pomalejší přístup k databázi.
 • Větší množství dat přenášených na klientský počítač při přístupu k databázi.
II. Přístup k databázím pomocí síťových propojení

Druhou možností je přístup k databázím pomocí síťových propojení. Klientský runtime modul nepřistupuje k souborům vzdálené databáze. Vytváří svou vlastní lokální databázi a aktualizuje ji daty, která získává od runtime modulu typu server prostřednictvím síťového propojení. Při požadavku na přístup k datům otvírá soubory této lokální databáze a čte z nich data.Požadavky:


 • Počítače musejí být propojeny tak, aby byla umožněna síťová komunikace mezi runtime moduly protokolem TCP/IP na určitém rozmezí TCP/IP portů (výchozí nastavení je takové, že jsou používány porty 50001 až 65535).


Postup:


 • Do složky "Databáze" (Reliance Design | Správce struktury projektu | počítač | Databáze) pod klientským počítačem přidat příslušnou databázi.
 • Nastavit parametry připojené databáze:
  "Hlavní adresář", "Záložní adresář": adresář lokální databáze; není nutné zadávat - v tom případě se použije podadresář Data v adresáři vizualizačního projektu (projekt je uložen na lokálním disku počítače)
  "Připojení": "Síťové"
  "Mazat nejstarší archivní databáze": podle potřeby - umožňuje udržovat definovaný maximální počet archivních databází na klientském počítači.
 • Definovat síťové propojení s počítačem typu server.
 • Do složky "Databáze" (Reliance Design | Správce struktury projektu | počítač | Skupiny síťových propojení | skupina síťových propojení | síťové propojení | Databáze) přidat příslušnou databázi.
 • Nastavit parametry síťově připojené databáze:
  "Omezit počet stahovaných archivních databází": podle potřeby - umožňuje omezit počet archivních databází, které budou přeneseny na klientský počítač, v případě, že na tomto počítači ještě nejsou žádné soubory této databáze
  "Interval aktualizace dat (s)": umožňuje definovat, jak často se klientský runtime modul bude dotazovat runtime modulu typu server na změny v databázi.


Výhody:


 • Není nutné sdílení adresáře vzdálené databáze.
 • Rychlejší přístup k databázi.
 • Menší množství dat přenášených na klientský počítač (data se přenášejí v komprimované podobě).
 • Možnost přístupu k databázi i v offline režimu.


Vzhledem ke zmíněným výhodám a nevýhodám doporučujeme používat síťové připojení databází.


Question iconNenašli jste požadovanou informaci? Napište nám prostřednictvím tohoto formuláře.

Podpora

| Nahoru |

Top