Co je nového v systému Reliance 4.8.0

12. června 2018 | Reliance SCADA

Předchozí oficiální verze systému Reliance, verze 4.7.3, byla uvolněna v březnu 2017. Po 15 měsících je k dispozici nová verze. Vzhledem k opravdu velkému množství nových funkcí a vylepšení jsme se rozhodli nevydat ji pod označením 4.7.4, jak bylo v průběhu roku plánováno, ale jako 4.8.0. Hlavní novinky shrnuje tento článek.

Kapitoly

Šipka Vyšší bezpečnost

Šipka Lepší výkon a spolehlivost

Šipka OPC UA klient i server

Šipka Nové komponenty: Kruhový indikátor, AMiT – Časový program, Wago – Časový program

Šipka Nové objekty ve správcích: osy ve Správci grafů, uživatelské role

Šipka Textové nahrazení parametrů ve správcích

Šipka IoT

Šipka Nové podporované typy stanic a driverů
Vyšší bezpečnost

Na bezpečnost informačních systémů je v poslední době kladen velký důraz. Pro řídicí systémy a SCADA aplikace bývají kritéria velmi přísná. Při vývoji systému Reliance má proto každá funkce, která zvyšuje bezpečnost, velmi vysokou prioritu.


Mezi novinky na poli bezpečnosti ve verzi 4.8.0 patří především vylepšení na úrovni jednotlivých modulů:


 • Veškeré spustitelné soubory systému Reliance jsou nyní podepsány certifikátem vydaným důvěryhodnou certifikační autoritou, podpis obsahuje časové razítko.
 • Bylo vylepšeno zabezpečení projektu proti neautorizovanému zásahu.
 • Byla zvýšena úroveň šifrování dat přenášených mezi moduly.
 • Byla zvýšena bezpečnost ukládání hesel uživatelů.
 • Maximálně byly využity nejnovější prostředky moderních internetových prohlížečů pro zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečnosti datových serverů, webových stránek a tenkých klientů.

Dále verze 4.8.0 přináší celou řadu vylepšení, nových funkcí a možností, které umožní upravit příslušná nastavení v projektu tak, aby bylo možné vyhovět náročným bezpečnostním požadavkům koncového zákazníka:


 • možnost snadno nastavit vyžadovanou sílu hesla, omezit platnost hesla a vyžadovat změnu hesla při prvním přihlášení
 • zavedením uživatelských rolí lze jednoduše nastavovat práva skupinám uživatelů
 • možnost zabezpečit některé funkce v projektu přístupovými právy nebo tyto funkce úplně vypnout
 • integrovaná základní obrana proti DoS útokům
 • diagnostika projektu ve vývojovém prostředí Reliance Design nyní upozorňuje na další nezabezpečené funkce v projektu
 • runtime moduly zobrazují při startu varování, pokud je zjištěn bezpečnostní nedostatek

Pozn.: Nová verze obsahuje velké množství dalších změn zvyšujících úroveň zabezpečení. Z důvodu zachování ochrany stávajících aplikací bohužel není možné zveřejnit podrobnosti.


Upozornění: V souvislosti s výše uvedenými změnami bylo nutné také změnit formát některých souborů projektu. Při otevření projektu vytvořeného nebo upraveného starší verzí systému Reliance je uživatel vyzván k převedení projektu na novější verzi. Je nutné si uvědomit, že po zvýšení verze již nebude možné projekt otevřít ve starších verzích systému Reliance. Z tohoto důvodu je vhodné projekt předem zálohovat.


Důrazně doporučujeme převést stávající aplikace na verzi 4.8.0!
Lepší výkon a spolehlivost

Systém Reliance byl v posledních letech nasazen na několika velmi rozsáhlých a kritických aplikacích. Tyto aplikace jsou často extrémní v mnoha ohledech:


 • velký počet stanic a proměnných
 • velký počet alarmů/událostí
 • velký počet klientů (runtime modulů i tenkých klientů)
 • velké množství historických dat
 • přísné požadavky na spolehlivost

Při vývoji verze 4.8.0 jsme se zaměřili na optimalizaci výkonu jednotlivých modulů při provozování rozsáhlých aplikací, tedy na:


 • maximální zrychlení časově náročných operací
 • provádění operací na pozadí
 • minimalizaci nároků na systémové prostředky (např. spotřeba operační paměti)

Vylepšení výkonu se netýká jen runtime modulů, komunikačních driverů nebo tenkých klientů, ale i vývojového prostředí Reliance Design. Výrazně byl zrychlen export projektu pro vzdálené uživatele a diagnostika projektu. Spolehlivost a dostupnost aplikace je naprostá samozřejmost. Běh runtime modulů je od verze 4.8.0 hlídán samostatně běžícím procesem, který definovaným způsobem zareaguje v případě, že detekuje problém v runtime modulu, který má hlídat.


Pokud provozujete rozsáhlý projekt ve starší verzi systému Reliance, převeďte jej na verzi 4.8.0. Zlepšení výkonu a spolehlivosti určitě poznáte!
OPC UA klient i server

OPC Unified Architecture (OPC UA) je standard vyvinutý organizací OPC Foundation, který je v oblasti průmyslové automatizace poslední dobou čím dál více rozšířený. Je náhradou staršího OPC a odstraňuje většinu jeho nedostatků. Dodavatelé OPC serverů postupně opouštějí klasické OPC a mnohdy podporují pouze OPC UA. Z pohledu systému Reliance jsou výhody OPC UA především tyto:


 • nezávislost na platformě (OPC, založené na výměně dat pomocí technologie COM, je závislé na platformě Windows); OPC UA server může být přímo součástí PLC (v takovém případě není nutné mít na počítači žádný komunikační driver ani OPC server)
 • jednoduchá konfigurace výměny dat mezi více počítači (odpadá komplikované nastavení a následné problémy s technologií DCOM, která je používána v OPC); pro komunikaci používá obecné standardy pro výměnu dat, jako jsou TCP/IP, HTTP(S) a SOAP
 • šifrování přenášených dat

Systém Reliance 4.8.0 umožňuje pracovat v roli OPC UA klienta. Je tedy připraven na připojení k OPC UA serveru na lokálním počítači, na vzdáleném počítači nebo v PLC. Navíc Reliance 4.8.0 implementuje i OPC UA server! Umí tedy poskytovat data (hodnoty proměnných) OPC UA klientům (např. jiným SCADA systémům).


Přihlášení k Reliance OPC UA Serveru

Přihlášení k Reliance OPC UA Serveru


Reliance OPC UA Server – Informace o koncovém bodě

Reliance OPC UA Server – Informace o koncovém bodě


Reliance OPC UA Server – Konfigurace

Reliance OPC UA Server – Konfigurace


Reliance OPC UA Server – Adresní prostor

Reliance OPC UA Server – Adresní prostorNové komponenty


» Kruhový indikátor

Komponenta představuje moderní indikátor průběhu ve tvaru kruhu. Má široké možnosti nastavení – umožňuje nastavit statický i dynamický rozsah, indikovat meze a zobrazit dílky a barevný gradient.


Progress wheel component

Kruhový indikátor
» AMiT – Časový program

Komponenta umožňuje nastavovat parametry časového programu ve stanicích AMiT. Data časového programu jsou uložena ve dvou proměnných – Matice časů a Matice hodnot. Proměnná Matice časů musí být typu Array of LongInt a proměnná Matice hodnot může být typu Array of SmallInt, Array of LongInt nebo Array of Float.


Progress wheel component

AMiT – Časový program» Wago – Časový program

Komponenta umožňuje nastavovat parametry časového programu ve stanicích Wago. Pracuje s proměnnými typu DataBlock o velikosti 29 bajtů.


Wago – Časový program

Wago – Časový program


Wago – Časový program

Wago – Časový programNové objekty ve správcích


» Osy ve Správci grafů

Doposud bylo v historických grafech systému Reliance možné zobrazit všechny řady na společné svislé ose, nebo pro každou řadu zapnout samostatnou svislou osu a přizpůsobit ji (např. nastavit rozsah či vzhled). Údržba projektu, který má větší počet řad se samostatnými osami, je však velmi náročná. Od verze 4.8.0 se toto výrazně zjednodušuje, protože je možné vytvářet osy jako samostatné objekty. Každou takto definovanou osu lze nastavit podle požadavků (např. rozsah) a přiřadit ji jedné nebo několika řadám jednoho či několika grafů.


Správce grafů – Osy

Správce grafů – Osy


Správce grafů – Osy grafů – Základní

Správce grafů – Osy grafů – Základní» Uživatelské role

Ve Správci uživatelů byla doplněna možnost definovat role. Pod rolí si lze představit skupinu přístupových práv. U každého uživatele lze zvolit, zda přístupová práva zadávat přímo (jako dříve), nebo pomocí rolí. Použití rolí má velkou výhodu pro správu projektů s uživateli, kteří mají podobný (rozsáhlý) výčet přístupových práv. Není nutné každému uživateli nastavovat všechna přístupová práva, stačí mu přiřadit roli (nebo více rolí). Úprava role (změna výčtu přístupových práv) se projeví u všech uživatelů, kteří mají tuto roli přiřazenu.


Správce uživatelů – Role

Správce uživatelů – Role


Správce uživatelů – Role

Správce uživatelů – RoleTextové nahrazení parametrů ve správcích

Průvodce nahrazením parametrů objektů je ve vývojovém prostředí Reliance Design již od verze 4.1.5. Dosud však sloužil pouze pro nahrazení parametrů vizualizačních oken a komponent. Od verze 4.8.0 je tento šikovný nástroj dostupný ve všech správcích vývojového prostředí (kromě Správce textů).


Průvodce nahrazením parametrů objektů

Průvodce nahrazením parametrů objektůPrůvodce nahrazením parametrů objektů

Průvodce nahrazením parametrů objektůIoT

Oblast IoT (Internet of Things) je dynamicky rostoucí trh. Ve verzi 4.8.0 jsme proto doplnili možnost komunikace s IoT zařízeními a vytvořili pro ně nové komunikační drivery. Podporována jsou zařízení komunikující standardy LoRa, SigfoxMQTT.Nové podporované typy stanic a driverů

Systém Reliance je v průběhu vývoje neustále rozšiřován o další komunikační možnosti (podpora protokolů a řídicích systémů). Ve verzi 4.8.0 byly doplněny následující komunikační drivery:


 • DNP3 (Distributed Network Protocol) – komunikační driver pro výměnu dat s telemetrickými stanicemi komunikujícími tímto protokolem.
 • SNMP (Simple Network Management Protocol) – komunikační driver pro výměnu dat s prvky počítačové sítě. Na tomto protokolu je dnes založena většina prostředků a nástrojů pro správu sítě.
 • DLMS (Device Language Message Specification) – komunikační driver pro čtení dat z telemetrických zařízení komunikujících tímto protokolem.
 • IoT (Internet of Things) – komunikační driver umožňující čtení dat ze zařízení komunikujících prostřednictvím sítí LoRa a Sigfox.
 • MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – komunikační driver pro moderní domácí i průmyslové IoT systémy komunikující tímto protokolem.

Některé další nové funkce a vylepšení jsme již dříve uvedli v podobě krátkých zpráv na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn. Jiné budeme průběžně doplňovat.


Nenašli jste funkci, na kterou jste se těšili? Výše jsou popsány pouze námi vybrané novinky. Kompletní seznam změn je k dispozici na této stránce.Reliance Earth Icon

Top