Web Client – vylepšená podpora IP kamer

1. června 2011

Od verze: 4.2.0


Ve starších verzích webového klientu systému Reliance fungovala podpora IP kamer tak, že místo obrazu kamery se v okně zobrazil symbol kamery, který fungoval jako www odkaz na server IP kamery. Obraz IP kamery bylo možné zobrazit pouze pomocí okna webového prohlížeče. Nyní již webový klient zobrazuje aktuální snímek IP kamery přímo ve vizualizačním okně.


Podívejte se na video, které ukazuje, jak lze zpřístupnit obraz z IP kamery od společnosti Axis ve SCADA systému Reliance.Aktuální snímek IP kamery ve vizualizačním okně

Aktuální snímek IP kamery ve vizualizačním okně


Snímek kamery se periodicky aktualizuje. Periodu aktualizace je možné nastavit v Možnostech.


IP kamera – Nastavení periody aktualizace

IP kamera – Nastavení periody aktualizace


Kameru lze ovládat pomocí myši podobně jako v runtime modulech. Kliknutím myší na libovolné místo na snímku se kamera otočí tak, že zvolené místo vycentruje. Otáčením kolečkem myši lze nastavit přiblížení (zoom). Další příkazy (změna fokusu, uložení snímku do schránky nebo souboru) jsou dostupné z lokálního menu.


IP kamera – ovládání pomocí myši

IP kamera – ovládání pomocí myši


Reliance Earth Icon

Top