Web Client – komponenta Strom

1. června 2011

Od verze: 4.2.0


Webový klient systému Reliance 4 podporuje komponentu Strom. Komponenta zobrazuje data ve stromové struktuře odpovídající komponentě v Reliance Design.


Komponenta podporuje:


  • zobrazení všech typů buněk: Displej, Text, Obrázek, Aktivní text a Aktivní obrázek
  • provádění napojených akcí (např. při dvojitém kliknutí myší na buňku)
  • zadávání hodnot proměnných u buněk typu Displej (respektuje přístupová práva)
  • zobrazení vzhledu buněk nastaveného u komponenty v Reliance Design

Upozornění: Komponenta momentálně nepodporuje editaci struktury stromu.


Komponenta Strom

Komponenta Strom

Reliance Earth Icon

Top