Textové nahrazení parametrů objektů

1. června 2011

Od verze: 4.1.5


Ve vývojovém prostředí Reliance Design je možné použít funkci textového nahrazení parametrů objektů (např. oken, komponent apod). Textovým parametrem může být vazba na jiný objekt (např. vazba komponenty na proměnnou), lokalizovatelný text nebo běžný text. Nahrazení se provádí pomocí Průvodce nahrazením parametrů objektů, který je možné vyvolat pro označené objekty (např. v lokálním menu návrhového okna nebo ve Správci oken):


Nahradit parametry objektů

Nahradit parametry objektů


V průvodci se zadají podmínky nahrazení, tj. jaký text se má hledat a jakým textem má být nahrazen:


Textové nahrazení

Textové nahrazení


V dalším kroku průvodce nalezne parametry označených objektů, které splňují podmínky hledání, a zobrazí je v přehledném seznamu spolu s textem parametru po nahrazení. V případě, že daný parametr po textovém nahrazení nedává smysl (např. proměnná neexistuje), je text tohoto parametru označen červeně. Před potvrzením může uživatel pomocí zatržítek v seznamu rozhodnout, nad kterými parametry má být textové nahrazení provedeno.


Potvrdit textové nahrazení

Potvrdit textové nahrazení


Funkce textového nahrazení parametrů objektů je silným nástrojem, který urychlí vývoj jakýchkoliv projektů, zejména pak těch s opakujícími se funkčními celky.Reliance Earth Icon

Top